Biz Days’ secret translated by Babylon Consult | Secretul Zilelor Biz tradus de echipa Babylon Consult

After finding out Bob Procter’s secret at the end of last week, Babylon Consult interpreters translated this week for Biz Days team.


Biz Days’ partners for the last four years, Babylon Consult interpreters adapted perfectly to the new target of the 2009 edition:  innovation, design, new technologies.

For, if until this year emphasis was laid on simultaneous interpretation at Biz Days, this year we had the opportunity to prove our skills regarding the most creative interpretation techniques:

consecutive interpretation during How does the new face of Romanian retail look like? debate and whispering (chuchotage) during 10 business ideas for 2010 workshop.
 
După ce au aflat Secretul lui Bob Procter, la sfârşitul săptămânii trecute, interpreţii Babylon Consult au tradus săptămâna aceasta pentru echipa Zilele Biz.


Parteneri ai Zilelor Biz pentru al patrulea an consecutiv, interpreţii Babylon Consult s-au adaptat perfect noului deziderat al ediţiei 2009: inovaţie, design, noi tehnologii.

Pentru că dacă până anul acesta s-a mizat exclusiv pe interpretare simultană la Zilele Biz, anul aceasta am avut oportunitatea de a ne demonstra măiestria în cele mai creative tehnici de interpretariat:

consecutivă în cadrul dezbaterii cu titlul Cum arată noua faţă a retailului românesc? şi whispering (şuşotaj) în cadrul workshopului 10 idei de afaceri pentru 2010.

(more…)

About ultrasounds, now also in Chinese | Despre ultrasunete, acum şi în chineză

Babylon Consult team provided interpretation services in Chinese, on the occasion of the opening of HIFU Terramed Conformal Clinical Centre. On November 17th, HIFU Terramed Conformal, the first private clinical centre in Romania, for curing cancerous tumors through the HIFU-HCU method (consists in generating high frequency acoustic waves).   Echipa Babylon Consult a oferit servicii de interpretare în limba chineză, la deschiderea Centrului Clinic HIFU Terramed Conformal. Pe 17 noiembrie, s-a deschis HIFU Terramed Conformal, primul centru clinic privat din România, pentru tratamentul tumorilor canceroase, care utilizează metoda HIFU-HCU, ce constă în producerea de unde acustice de înaltă frecvenţă. Continue reading “About ultrasounds, now also in Chinese | Despre ultrasunete, acum şi în chineză”

Babylon Consult interpreters take a break from Romanian | Interpreţii Babylon Consult iau pauză de la limba română

  For Country Focus conferences within Business Review Forum, Babylon Consult interpreters take a break from Romanian, but they promise not to completely forget it by the opening of Legal Business series. During Italian Business Forum and French Business Forum conferences, organized this fall by Business Review, Babylon Consult interpreters translate directly into Italian-French-English, thus rendering the Romanian relay trajectory we have been used to in Bucharest events more simple.   Pentru conferinţele Country Focus din cadrul Business Review Forum, interpreţii Babylon Consult iau pauză de la limba română, dar promit să nu o uite complet până la deschiderea seriei Legal Business. În cadrul conferinţelor Italian Business Forum şi French Business Forum organizate toamna aceasta de Business Review, interpreţii Babylon Consult traduc direct în italiană -franceză – engleză, simplificând astfel traseul via limba română, cu care am fost obişnuiţi la evenimentele de la Bucureşti. Continue reading “Babylon Consult interpreters take a break from Romanian | Interpreţii Babylon Consult iau pauză de la limba română”