Biz Days’ secret translated by Babylon Consult | Secretul Zilelor Biz tradus de echipa Babylon Consult

After finding out Bob Procter’s secret at the end of last week, Babylon Consult interpreters translated this week for Biz Days team.


Biz Days’ partners for the last four years, Babylon Consult interpreters adapted perfectly to the new target of the 2009 edition:  innovation, design, new technologies.

For, if until this year emphasis was laid on simultaneous interpretation at Biz Days, this year we had the opportunity to prove our skills regarding the most creative interpretation techniques:

consecutive interpretation during How does the new face of Romanian retail look like? debate and whispering (chuchotage) during 10 business ideas for 2010 workshop.
 
După ce au aflat Secretul lui Bob Procter, la sfârşitul săptămânii trecute, interpreţii Babylon Consult au tradus săptămâna aceasta pentru echipa Zilele Biz.


Parteneri ai Zilelor Biz pentru al patrulea an consecutiv, interpreţii Babylon Consult s-au adaptat perfect noului deziderat al ediţiei 2009: inovaţie, design, noi tehnologii.

Pentru că dacă până anul acesta s-a mizat exclusiv pe interpretare simultană la Zilele Biz, anul aceasta am avut oportunitatea de a ne demonstra măiestria în cele mai creative tehnici de interpretariat:

consecutivă în cadrul dezbaterii cu titlul Cum arată noua faţă a retailului românesc? şi whispering (şuşotaj) în cadrul workshopului 10 idei de afaceri pentru 2010.


For, if simultaneous interpretation (the one where headphones are used) is extremely technical, consecutive interpretation and whispering techniques require not only a very solid training, but also active listening and processing techniques (actual translation of  information) and message delivery, which make the proof of talent and professional approach.


At the end of last week, Babylon Consult interpreters, along with our AJR Shows partners, translated Bob Procter’s Secret from English to Romanian, from English to Hungarian and the other way around.

And they seem to have taken very seriously the confidentiality matter, since they said absolutely nothing about the other events where they provided interpretation services this week.

Pentru că, dacă interpretarea simultană (la cască) este extrem de tehnică, tehnicile de interpretare consecutivă şi de whispering necesită pe lângă cea mai serioasă pregătire, tehnici compensatoare de ascultare, procesare (traducerea efectivă a informaţiei) şi livrare a mesajului, care dau măsura vocaţiei şi profesionismului.

La sfârşitul săptămânii trecute, intepreţii Babylon Consult, alături de partenerii noştri de la AJR Shows, au tradus engleză-română, engleză-maghiară şi invers Secretul lui Bob Procter. De unde se pare că s-au molipsit de confidenţialitate, pentru că au tăcut chitic despre celelalte evenimente la care au oferit servicii de interpretariat săptămâna aceasta.

Vrei să ne conectăm? Click...

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin

De interes

Efectul limbii materne

Raportul CX multilingv Unbabel Global 2021 Ce se află între construirea încrederii și blocarea creșterii Prezentare generală a sondajului Data derulării: 26 august 2021 Regiuni

Citește »

Servicii traducere