Zece Lucruri Interesante Despre GreciaTen Interesting Facts About Greece

1. Mii de cuvinte existente în limba engleză îşi au originea în limba greacă. Uneori apariția acestora s-a produs prin împrumutarea din limba romană în limba latină, apoi prin adaptarea acestora în limba engleză. Printre cuvintele uzuale împrumutate din limba greacă în limba engleză se numără şi cuvintele “academie”, “scuze”, “maraton”, “sirenă”, “alfabet” şi “taifun”. 1. Thousands of English words come from the Greek language, sometimes via the Roman adaptation into Latin and then to English. Common English words from Greek include “academy,” “apology,” “marathon,” “siren,” “alphabet,” and “typhoon.” 2. Etimilogia cuvântului “tragedie” provine din limba greacă, de la grecescul “tragodia”care înseamnă tragos – ţap, ode – cântec; acest cuvânt îşi are originile în tragediile elene care erau organizate în cinstea zeului Dionis, zeul viței-de-vie, al vinului și al veseliei, iar cei ce jucau în aceste tragedii se îmbrăcau în piei de capră. Tragediile reprezentau povestiri despre zei, regi şi eroi. Pe de altă parte, comediile greceşti reprezentau satire la adresa clasei sociale inferioare. 3. Brânza Feta, este un sortiment de brânză produs din lapte nepasteurizat de capră; această brânză fiind supranumită “brânza naţională a Greciei”. Istoria brânzei Feta se pierde undeva în antichitate, ea apărând şi în scrierile lui Homer. În Grecia se înregistreză cel mai mare consum de brânză feta pe cap de locuitor din întreaga lume. 4. În Grecia sărbătorirea zilei onomastice este chiar mai importantă şi decât ziua de naştere. 5. Expresia “a lua taurul de coarne” provine din mitologia grecească şi face referire la mitul legat de cele 12 fapte de vitejie ale lui Heracles (numit de către romani Hercules)cunoscute şi sub denumirea de muncile (isprăvile) lui Heracles. Una dintre aceste munci presupune prinderea taurului din Creta. *Odinioară, regele Minos voise să-i sacrifice taurul lui Poseidon dar, cucerit de frumuseţea animalului, îl cruţase. Zeul mării se răzbunase, făcând taurul să devină furios. Heracles a reușit să-l prindă şi i l-a adus lui Eurystheus, care însă i-a redat libertatea. 6. În Grecia morţii sunt întotdeauna îngropaţi, întrucât Biserica Ortodoxă Greacă interzice incinerarea. După cinci ani de la înmormântare trupurile sunt exhumate, iar oasele sunt pentru prima oară spălate cu vin, apoi depuse într-un osuar. Acest lucru este făcut în primul rând din cauza faptului că cimitirele greceşti se întind pe terenuri cu suprafeţemici. 7. Limba greacă este vorbită de peste 3000 de ani, fiind astfel una din cele mai vechi limbi din Europa. 8. Grecii nu fac cu mâna în semn de “la revedere”. De fapt gestul de a-ţi arăta palma cu degetele întinse este considerat a fi o insultă. Grecii fac cu mâna în semn de “la revedere”cu palma strânsă. 9. Poetul britanic Lord Byron (1788-1824) a fost atât de îndrăgostit de Grecia încât s-a alăturat Războiul Grec de Independenţă în lupta împotriva Imperiului Otoman. Acesta a murit la vârsta de 36 de ani, răpus de “febra galbenă” (tifos) contractată în timpul războiului. În Grecia acesta este recunoscut ca erou naţional. 10. Cuvântul “barbar” provine din grecescul “barbaroi”, desemnat pentru străini, pentru oamenii care nu vorbesc limba greacă. 2. The word “tragedy” is Greek for “goat-song” because early Greek tragedies honored Dionysus, the god of wine, and the players wore goatskins. Tragedies were noble stories of gods, kings, and heroes. Comedy or “revel,” on the other hand, were about lower-class characters and their antics. 3. Feta, which is made from goat’s milk, is the Greece’s national cheese. It dates back to the Homeric ages, and the average per-capita consumption of feta cheese in Greece is the highest in the world. 4. In Greece, people celebrate the “name day” of the saint that bears their name rather than their own birthday. 5. The saying “taking the bull by its horns” comes from the Greek myth of Hercules saving Crete from a raging bull by seizing its horns. 6. In Greece, the dead are always buried because the Greek Orthodox Church forbids cremation. Five years after a burial, the body is exhumed and the bones are first washed with wine and then placed in an ossuary. This is done in part to relieve the shortage of land in Greek cemeteries. 7. Greek has been spoken for more than 3,000 years, making it one of the oldest languages in Europe. 8. Greeks do not wave with an open hand. In fact, it is considered an insult to show the palm of he hand with the fingers extended. Greeks wave with the palm closed. 9. The British poet Lord Byron (1788-1824) was so enamored with the Greeks that he traveled to Greece to fight against the Turks in the Greek War of Independence. He contracted a fever there and died at the age of 36. The Greeks consider him a national hero. 10. The word “barbarian” comes from Greek barbaroi, which means people who don’t speak Greek and therefore sound like they’re saying “bar-bar-bar-bar.”]]>

Vrei să ne conectăm? Click...

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin

De interes

Servicii traducere