Eticheta de business în Finlanda | Business etiquette in Finland

business etiquette Oamenii de afaceri care doresc să îşi facă remarcată prezenţa pe piaţa de muncă finlandeză au multe de câştigat dacă îşi însuşesc codul convenţional al bunelor maniere din Finlanda.business etiquette Business people looking to establish and grow a presence in new Finnish markets will benefit greatly from practicing proper Finnish business etiquette. Cunoaşterea şi respectarea etichetei finlandeze reprezintă un avantaj atunci când lucrezi cu parteneri finlandezi. De ţinut minte faptul că finlandezii sunt circumspecţi, retraşi. Oamenii de afaceri trebuie să respecte acest lucru şi să încerce să nu manifeste o prea puternică emoţie, gesticulând putermic sau vorbind prea tare. Dovedind o deprindere a etichetei de afaceri finlandeze vă veţi impresiona colegii şi vă veţi dovedi şi competenţa în lumea afacerilor. Eticheta întâlnirilor de afaceri Eicheta finlandeză în afaceri în ceea ce priveşte întâlnirile de afaceri diferă faţă de cea din Statele Unite ale Americii, precum şi de cele din multe alte state europene. În continuare aveţi câteva sfaturi care să vă ajute să vă familiarizaţi cu eticheta finlandeză în afaceri şi să comunicaţi în mod corespunzător cu colegii dumneavoastră finlandezi: 1. Mergeţi la saună – dacă un finlandez vă invită la saună, nu îl refuzaţi. Uneori întâlnirile de afaceri se continuă cu o vizită informală la saună. Aceste invitaţii denotă ospitalitate şi reprezintă o ocazie să vă cunoaşteţi  partenerii finlandezi mai bine. 2. Nu vă îmbrăcaţi la patru ace – finlandezii vă vor considera ostentativ şi arogant altfel. Dovezile de superioritate nu sunt văzute cu ochi buni. Nu vorbiţi prea tare şi nu vă puneţi în lumina reflectorului.  Modestia este vitală. 3. Nu vă aşteptaţi să facă conversaţie – finlandezilor le place să treacă direct la treabă la începutul şedinţei. Nu le place taifasul, ci preferă liniştea. 4. Fiţi punctual – dacă ştiţi că veţi întârzia la şedinţă, este bine să sunaţi înainte şi să îi anunţaţi pe ceilalţi, cerându-vă scuze. De asemenea, ora de încheiere a şedinţei este şi ea strictă, întrucât finlandezii sunt foarte organizaţi şi ţin la ordine. Să întârzii înseamnă să fii nerespectuos şi ineficient. 5. Fiţi onest – finlandezii comunică în mod onest cu partenerii lor. Este bine să fiţi  retinut în exprimarea emotiilor fiindcă aceasta ar fi echivalată de către finlandezi cu o lipsă de profesionalism. Dacă nu vorbiţi limba finlandeză, luaţi în calcul angajarea unui traducător sau interpret specializat pe limba finlandeză atât pentru a vă dovedi profesionalismul, cât şi pentru a înlesni comunicarea. 6. Nu întrerupeţi – sunteţi rugat să aşteptaţi până când interlocutorul termină de vorbit pentru a răspunde la rândul dumneavoastră. Acelaşi sfat se aplică şi în ce priveşte prezentările. Întrebările sunt adresate la finalul prezentării. Cu toate acestea, finlandezii nu pun multe întrebări. Se aşteaptă ca prezentările să fie exhaustive, întrebările devenind, aşadar, redundante. 7. Trimiteţi o ordine de lucru – trimiţându-le partenerilor finlandezi ordinea de lucru şi biografia fiecărui membru al echipei dumneavoastră înaintea unei şedinţe, dovediţi respect şi profesionalism. Faceţi acel pas în plus şi impresionaţi-vă partenerii punându-le la dispoziţie o traducere în limba finlandeză a tututor documentelor necesare. Alte ponturi utile pentru întâlnirile de afaceri cu parteneri finlandezi 1. Egalitarism 2. Profesionalism 3. Gestionarea eficientă a timpului 4. Pragmatism 5. PunctualitateBeing familiar with and practicing proper Finnish etiquette will give you an advantage when working with your Finnish partners. Keep in mind that Finns are reserved. Business people should respect this and refrain from showing excess emotion, using large hand gestures or speaking too loudly. By demonstrating proficiency in Finnish business etiquette, you will impress your partners and demonstrate your aptitude in the business world. Business meeting Etiquette Proper business etiquette for Finnish meetings is distinct from that in the United States and in many other European countries. Here are some Finnish business etiquette tips to help you appropriately interact with your Finnish partners: 1. Go to the sauna – If a Finn invites you to the sauna, do not refuse. Business meetings are sometimes continued in the sauna on informal terms. Invitations to the sauna are a sign of hospitality and a way for you to get to know your Finnish partners. 2. Do not overdress – Finns see overdressing as ostentatious and arrogant. Finns do not appreciate any signs of superiority. Finland is proud of its egalitarian society and takes its culture very seriously. Do not speak too loudly or call attention to yourself. It is vital to be modest. 3. Don’t expect small talk – Finns like to get straight to business at the start of a meeting. Finns are uncomfortable with small talk and prefer silence. 4. Be punctual – If you are going to be late, please call in advance and apologize. End times are also strict, as Finns value schedules and structure. Lateness is disrespectful and inefficient. 5. Communicate directly – Finns communicate directly with their colleagues. Avoid strong displays of emotion. Finns see this as unprofessional. If you don’t speak Finnish, consider hiring a Finnish translator or interpreter to demonstrate your professionalism and facilitate communication. 6. To not interrupt – Please wait until the speaker is finished before responding. This also applies to presentations. Hold any questions until the end of a presentation. However, Finns do not ask many questions. They expect presentations to be so thorough that there is no need for questions. 7. Send an agenda – Before a meeting, it shows respect and professionalism to send an agenda to your Finnish colleagues, as well as biographies of your team members. Go that extra mile and impress your Finnish colleagues by getting a Finnish translation of all pertinent documents. Other helpful tips for Finnish business meetings include: 1. Please do not lump together Finns with Swedes in conversation. These countries maintain a bitter rivalry. Finland is a Nordic country, not a Scandinavian country like Sweden. 2. Treat business cards respectfully. The way you handle business cards symbolizes the way that you will deal with your Finnish colleagues. If your approach is to toss them into your briefcase without duly looking at them, your Finnish colleagues will assume that their business will be “tossed away” too. 3. Shake hands with women first. When you meet your colleagues for the first time, shake hands firmly with each person. Address your colleagues using full titles and surnames. It is important that you wait for the invitation to address your colleagues by their first names. 4. Do not schedule meetings in July or August. Finns take summer vacation during this time. Please note that business hours change seasonally in Finland. In the winter, business hours are from 8:00 – 5:15. In the summer, business hours are from 8:00 – 4:15. 5. Dress modestly. Men and women should dress stylishly but conservatively. Men should wear dark colored suits while women can wear either dresses, pantsuits or skirt suits. Values Honored in Finnish speaking countries: 1. Egalitarianism 2. Professionalism 3. Time Management 4. Pragmatism 5. Punctuality]]>

Vrei să ne conectăm? Click...

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin

De interes

Servicii traducere