6 lucruri pe care să nu le faci în Finlanda | 6 things not to do in Finland

6 things not to do in Finland   Iată cum poţi evita un faux-pas ca turist în Finlanda În Finlanda sunt anumite lucruri care pur şi simplu nu se fac – diferenţe subtile de care tu, în calitate de turist, ar trebui să fii conştient pentru a putea evita acele momente urâte de stângăcie/ruşinoase.6 things not to do in Finland Here’s how to avoid a faux-pas as a visitor in Finland In Finland, there are certain things you just don’t do – subtle differences that you as a traveler should be aware of to avoid those dreaded moments of awkwardness. Acestea fiind spuse, mulţi turişti care nu au mai fost în acest colţişor de lume ar putea fi luaţi complet prin surprindere. Ca să nu cumva să îi calci pe finlandezi pe bătături din greşeală, iată câteva interdicţii sociale de care ar trebui să te fereşti: 1. Nu întrerupe o conversaţie – aceasta este cea mai dificilă  pentru majoritatea vesticilor, întrucât tuturor ne place să intervenim cu propria adaptare a unei poveşti înainte ca vorbitorul să încheie. Este, desigur, nepoliticos, însă pe noi nu prea pare să ne deranjeze pentru că aşa suntem obişnuiţi să decurgă conversaţiile. as În Finlanda aşa ceva este inacceptabil. Aici trebuie să îţi aştepţi rândul. Gândeşte-te la asta precum la o aptitudine valoroasă pe care o poţi deprinde: să asculţi nu cu intenţia de a răspune, ci de a înţelege. De fapt, finlandezii tind să nu aibă încredere în oamenii care vorbesc foarte mult fără să spună multe. Străinilor le-ar putea părea tulburătoare toleranţa finlandezilor pentru tăcere, însă finlandezii nu încep conversaţii doar de dragul conversaţiei. Aici, fiecare cuvânt  trebuie să transmită un mesaj. 2. Nu compara Finlanda cu alte ţări – cu atât mai puţin cu Suedia. De asemenea, nu încerca sa începi o conversaţie întrebând dacă Finlanda a fost vreodată o ţară comunistă precum vecina ei, Rusia. E ca şi cum ai compara Catolicii cu Protestanţii. Cu siguranţă, va fi sfârşitul conversaţiei. Finlanda e o entitate autonomă şi mândră, aşa că nu o pune în aceeaşi oală cu restul Europei de Est sau de Nord. Nu fi un străin ignorant, educă-te. Nici ţie nu ţi-ar plăcea ca oamenii să facă comentarii incorecte despre istoria ta, la tine acasă. 3. Oferă bacşiş mai mic – această regulă se aplică de cele mai multe ori. În Finlanda bacşişul nu este obligatoriu, dar, dacă vrei să laşi, pur şi simplu rotunjeşti nota finală la cea mai apropiata valoare de EURO 5 sau 10, sau laşi ceva în cutiuţa de aluminiu. Dacă nu eşti într-o zonă excesiv de turistică poţi alege să nu laşi bacşiş deloc. Însă, dacă nu ştii cum să procedezi, poţi să întrebi dacă este acceptat bacşişul. 4. Nu te lăuda – de fapt, nimănui nu îi place un fanfaron, însă finlandezii au o toleranţă foarte scăzută pentru aceştia. Finlandezii sunt modeşti şi îşi subapreciază realizările. Aici, modestia şi graţia sunt la ele acasă. buttonafterinnershadow 5. Nu purta haine în saună – în saunele publice nu se folosesc haine sau costume de baie. Poate că multora ni se pare ciudat, cu atât mai mult ştiind că finlandezii sunt oameni rezervaţi, însă aşa se practică. Doamnele şi domnii merg la saune diferite, mai puţin în cazul familiilor. Poţi alege să stai îmbrăcat, însă nu e în conformitate cu norma. 6. Limitează dovezile de afecţiune în public – să mergi agale ţinându-ţi perechea de mână e acceptat şi chiar romantic peste tot altundeva în lume, dar aici e Helsinki, nu Italia. Finlandezii sunt oameni foarte discreţi şi evită dovezile de afecţiune în public cu orice cost. Nu le place să le fie invadat spaţiul public aşa că e bine să te limitezi la o strângere de mână şi atât. That said, many travelers who have never been to this part of the part of the world might be in for quite a culture shock. To prevent you from innocently stepping on some Finnish toes, there are a few social no-goes to be aware of: 1. Don’t Interrupt a Conversation – This is a difficult one for most Westerners, as we all love to jump in with our own account of a story before the speaker has finished. It is rude, but we don’t seem to mind too much, as it is how our normal conversations go. In Finland, this is unacceptable. Serial conversation is the rule here. Think of it as a valuable skill to learn; to listen with the intent of understanding instead of responding. In fact, Finns generally don’t trust people who talk too much while saying too little. Foreigners might find the tolerance towards silence disconcerting, but Finns do not engage in small talk for the sake of just talking. Here, every word is intended to deliver a message. 2. Don’t Compare Finland to Other Countries – Especially Sweden. And please, do not try to start a conversation by asking if Finland was once a communist country like its neighbouring Russia. It is like comparing Catholics to Protestants. It will be the end of the conversation, and quite possibly your undamaged nose. Remember that Finland is a proud entity on its own, so don’t group it together with the rest of Eastern or Northern Europe. Don’t be an ignorant foreigner, and educate yourself about the basics. You would not like it if people made inaccurate comments about your history on your own turf. 3. Tip Less – This rule applies to most of the Scandinavian and Nordic quantities. Tipping in Finland is not required and if you want to tip at all, you simply round up the final bill to the nearest 5 or 10 Euro amount or put something in the tip cup. Unless you’re in a very touristy area, you may choose to avoid tipping altogether; some locals will not know how to react to it and may believe you have made an error. But if in doubt, simply ask if tips are accepted. 4. Don’t Brag – Actually, no one likes a self-important braggart, but the Finns have an especially low tolerance towards it. Fins are modest and downplay their own accomplishments and hardly make a fuss about anything. Here, humility and grace will get you far, as they view modesty as the biggest virtue. cta_email_red_time-1 5. Don’t Wear Clothes in the Sauna – In the sauna, I mean. That’s right; no clothes or swim suits are used in the public saunas. This is a concept that most of us might find strange, especially considering how high the Finns value their privacy, but it’s just how it’s done. Men and women don’t sauna together, thankfully, except in families. If you absolutely refuse to sit there in your natural glory, you can cover up, but this is not the social norm. 6. Limit Public Displays of Affection – Hooked on public displays of affection? Don’t do it! Strolling hand in hand with your loved one is acceptable and even romantic everywhere in the world, but this is Helsinki, not Italy. Keep your passionate groping and wet smooching contained to your private quarters. Finns are not touchy-feely at all, and avoid public displays of emotion at all cost. In fact, touching, especially a hearty male-bonding slap on the back can be perceived as patronizing. Overall, they like their personal space, so keep your hands to yourself, unless you greet someone with a firm handshake.]]>

Vrei să ne conectăm? Click...

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin

De interes

Servicii traducere