Cele mai frumoase zece peisaje în Finlanda | The most beautiful landscapes in Finland

Utö, insula locuită a Finlandei localizată în punctul cel mai sudic, este un loc neobişnuit. Călătoria cu maşina şi cu barca din Helsinki până acolo durează la fel de mult ca zborul din New York până la Helsinki, deşi distanţa până la Uto este doar ca o mică excursie în Statele Unite.Utö, Finland’s southernmost inhabited island is a very unusual place. Travelling there by car and boat from Helsinki takes just as long as flying to New York from Helsinki, even though the distance to Utö is a mere fraction of a trip to the United States. Totuşi, mulţi finlandezi preferă să viziteze insula Uto, în special pe parcursul iernii sau primavara şi vara, pentru a vedea migrarea păsărilor. Insula stâncoasă are o suprafaţă ce depăşeşte cu puţin un kilometru pătrat, iar numai aproximativ 50 de persoane trăiesc acolo pe parcursul unui an, numărul acestora triplându-se pe perioada verii. După ce Forţele Armate Finlandeze au eliberat insula în 2005, locul lor a fost luat de localnici, care sunt acu gazdele turiştilor. Jurmo, o insulă-sat aproape de Utö, merită de asemenea vizitată de către cei care doresc să-şi facă o impresie asupra naturii şi vieţii din Arhipelagul Finlandez, care este unul dintre cele mai întinse arhipelaguri ale lumii. Koli, din nordul Kareliei este cel mai bine-cunoscut peisaj naţional al Finlandei.  Imaginaţi-vă albastrul (albul pe parcursul iernii)  lacului Pielisjarvi, pătat de multele sale insule şi vârful ascuţit al muntelui Ukko –Koli înălţându-se deasupra. Muntele este înconjurat de dealurile frumoase acoperite cu molizi înalţi de forma unor lumânări. Acest peisaj minunat se situează la o distanţă de doar zece minute de mers pe jos de la Hotelul Koli. În Parcul Naţional Koli, poţi da peste o mare varietate de minunăţii ale naturii: grădini tradiţionale, păduri bătrâne, terenuri accidentate acoperite de copaci, pajişti înflorite, păşuni pentru oi şi crânguri luxuriante. Acum mai bine de 100 de ani,  artişti finlandezi şi simpatizanţi ai naturii precum compozitorul clasic Jean Sibelius, scriitorul Juhani Aho şi pictorul Eero Jarnefelt au început să elogieze statutul lui Koli ca un important peisaj naţional. Insula Utö din Arhipelagul Finlandez Insula Utö este cea mai sudică insula locuită din Finlanda. Pentru a ajunge pe această insulă mică din Marea Baltică, ferry-boat-ul face o călătorie de cinci ore. Uto este o destinaţie populară atât pe timpul iernii când este foarte frig, cât şi pe perioada migraţiei păsărilor din vară şi toamnă. Parcul Naţional Oulanka Parcul Naţional Oulanka din Kuusamo, unul dintre cele mai populare parcuri naţionale finlandeze, este cunoscut pentru impresionantele sale ape învolburate. Cele mai cunoscute sunt vârtejurile Kiutakongas ale râului Oulanka , la fel ca şi vârtejurile Myllykoski şi Jyrava ale râului Kitka. Parcul Naţional Riisitunturi La o distanţă mai mică de doi kilometri faţă de vârful muntelui (466 de metri) vă puteţi bucura de un apus superb ce iluminează peisajul de iarnă idilic. Copacii acoperiţi de zăpadă din Riisitunturi din mijlocul iernii sunt deja bine cunoscuţi de către fotografii din întreaga lume. Kilpisjärvi Există o destinaţie turistică populară acolo unde se întâlnesc graniţele Finlandei, Suediei şi Norvegiei, în Kilpisjarvi. Nu departe de acolo este Muntele Halti, care la cei 1,324 metri ai săi este cel mai înalt punct al Finlandei. În spatele lui este Muntele Saana. Yet many Finns prefer to visit the island of Utö, especially during the winter or in the spring and autumn to watch the migration of the birds. The rocky island is just over one square kilometre in size and only about 50 people live there all year round – the number triples during the summer. After the Finnish Armed Forces vacated the island in 2005, their premises were taken over by locals that are now rented out as accommodation for tourists. Jurmo, an island village close to Utö, is also worth visiting for those wishing to gain a glimpse into the nature and life on the Finnish archipelago, which is one of the world’s largest island clusters. Koli in northern Karelia is Finland’s most well-known national landscape. Imagine the blue (white in winter) of Lake Pielisjärvi, speckled with its many islands and the rocky summit of the Ukko-Koli Mountain soaring above you. This is surrounded by beautiful hills covered with tall candle-shaped spruce trees. This amazing landscape is only a short 10-minute walk from the Koli Hotel. In Koli National Park, you can walk to a wide variety of natural wonders: traditional gardens, ancient forests, hilly scenery covered with trees, flowery meadows, sheep grazing areas, and lush groves. Over 100 years ago, Finnish artists and nature enthusiasts, such as classical composer Jean Sibelius, writer Juhani Aho and painter Eero Järnefelt, began elevating Koli’s status as an important national landscape. Utö island in the Finnish archipelago The island of Utö is the southernmost inhabited island in Finland. The free ferry takes five hours to reach this small island in the Baltic Sea. Utö is popular in both the winter, when it is freezing cold, and during the migration time of the birds in the spring and autumn. Oulanka National Park Oulanka National Park in Kuusamo, one of the most popular Finnish national parks, is known for its impressive rapids. The most well-known are the Kiutaköngäs rapids in the Oulanka River, as well as the Myllykoski and the Jyrävä rapids in the Kitka River. Riisitunturi National Park At less than a couple of kilometers from the summit (466 meters), you can enjoy a lovely sunset illuminating the idyllic winter scenery. The snow-covered trees of Riisitunturi in mid-winter are already well known among nature photographers worldwide. Kilpisjärvi At Kilpisjärvi, there is a popular tourist attraction where the borders of Finland, Sweden and Norway meet. Not far from there is Halti Mountain, which, at 1,324 metres, is Finland’s highest point, and behind that is Saana Mountain.]]>

Vrei să ne conectăm? Click...

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin

De interes

Servicii traducere