Declarație stare de alertă

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

DECLARATION ON OWN RESPONSIBILITY

DÉCLARATION SOUS SERMENT

Nume, prenume:

_________________

Data nașterii:

_________________

Adresa locuinței:

________________

Se va completa adresa locuinței în care persoana locuiește în fapt, indiferent dacă este identică sau nu cu cea menționată în actul de identitate.

Locul/locurile deplasării:

________________________________________

Se vor menționa locurile în care persoana se deplasează, în ordinea în care aceasta intenționează să-și desfășoare traseul.

Motivul deplasării în afara localității / zonei metropolitane:

interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

în scop umanitar sau de voluntariat;

realizarea de activități agricole;

pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;

îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;

participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;

asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane;

participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și respectarea regulilor de distanțare socială;

pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

alte motive justificate (precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere; asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități; deces al unui membru de familie).

 Data

 …………………………….

Semnătura

…………………………………

Surname, name: ____________________

Date of birth:

____________________

Home address: ___________________

To be filled in the address of the place where the declarant lives, irrespective whether it is the same or not with the address from the identity card.

Place/ places where the declarant travels to:

________________________________________

To be mentioned the places where the declarant travels to, according to the itinerary of the declarant.

Reasons for travelling out of the locality/ metropolitan area:

professional interest, including between the home address/ household and the place/ places where the professional activity is carried out and back;

humanitarian or volunteering purposes;

to perform agricultural activities;

the trade of agricultural products by agricultural producers;

the maintenance or the administration of a property from a different locality; the issuance of the necessary documents to obtain some rights;

to participate in programmes or procedures carried out in treatment centres;

medical assistance that cannot be postponed or performed remotely;

individual recreational and physical activities outdoors (cycling, hiking, running, rowing, rock climbing, hunting, fishing and others) in groups of maximum 3 persons;

to take part in family events, with a limited number of persons and in compliance with the social distancing rules;

for the purchase, service, periodical technical inspection or other maintenance operations of vehicles, activities that cannot be performed in the home locality;

other justified reasons (such as: to provide care/ attend children/ family members; to provide care to a relative/ in-law or a dependent person; to provide assistance to an elder, sick or disabled person; in case of death of a family member). 

Date

…………………………..

Signature …………………………………

Nom, prénom :

___________________

Date de naissance:

____________________

Adresse personnelle :

____________________

À compléter avec l’adresse personnelle ou le/la déclarant/e habite effectivement, n’importe pas si cette adresse est la même ou non, avec l’adresse mentionnée sur la carte d’identité.

Lieu/lieux où le/la déclarant/e voyage :

________________________________________

À mentionner les lieux ou le/la déclarant/e voyage, dans l’ordre de son itinéraire.

La raison du voyage hors de la localité/ zone métropolitaine :

pour un intérêt professionnel, y compris entre le logement/ foyer et le lieu/ les lieux où l’activité professionnelle est déroulée et retour ;

à des fins humanitaires ou de volontariat ;

pour dérouler des travaux agricoles ;

pour la vente de produits agroalimentaires par les producteurs agricoles ;

pour l’entretien ou l’administration d’une propriété qui se trouve dans une autre localité ; la délivrance des documents nécessaires pour obtenir certains droits ;

pour participer aux programmes ou aux procédures déroulées dans les centres de traitement ;

pour l’assistance médicale qui ne peut pas être différée, ou effectuée à distance ;

pour des activités récréatives et sportives individuelles en air libre (cyclisme, marche, course, canoë, escalade, chasse, pêche et autres) en groupes de maximum 3 personnes ;

pour participer aux évènements de famille, avec un numéro limite de personnes, et en conformité avec les règles de distance sociale ;

pour l’achat, le service, l’inspection technique périodique ou autres opérations de maintenance des véhicules, activités qui ne peuvent pas être déroulées dans la localité ou le déclarant/la déclarante habite ;

autres raisons justifiées (telles que : pour fournir des soins/ accompagner les enfants/ membres de famille ; pour fournir des soins à un membre de famille/ belle-famille ou à une personne dépendante ; pour fournir de l’assistance aux personnes âgées, malades ou invalides ; en cas de décès d’un membre de la famille).

Date   

………………………….

Signature

…………………………………

Angajatul dumneavoastră vă poate efectua traducerile?

Există câteva motive întemeiate pentru a opta ca angajații dumneavoastră să vă gestioneze traducerile.

Angajații din firmă înțeleg jargonul firmei și termenii folosiți în industrie, sunt accesibili, deci îi puteți pune să facă traduceri. Înainte de a face această alegere, există câteva elemente suplimentare pe care să le aveți în vedere.

1 – Scăderea productivității

Comparativ cu lucrările făcute în mod obișnuit, angajatul propriu are nevoie de timp suplimentar pentru a oferi o traducere de calitate, una care surprinde pe deplin semnificația unui mesaj și pentru a stiliza comunicarea.

Angajații care petrec timpul traducând, au mai puțin timp la dispoziție pentru a-l dedica responsabilităților lor principale, cu valoare adăugată.

2 – Calificarea traducătorului/verificatorului

În cazul în care angajatul nu este un bun cunoscător al limbii respective, nu are formare în ceea ce privește gramatica și stilul, calitatea traducerii dvs. va fi compromisă și veți cheltui mai mulți bani fie prin pierderea unor contracte sau corectarea documentelor “traduse”. Vă asumați riscul unor greșeli, atât în semnificația cât și în limbajul mesajului?

Un astfel de exemplu este un angajat care a verificat unul din documentele traduse de către un profesionist, și a înlocuit cuvinte cu unele care erau pur și simplu greșite. Atunci când traducătorul nostru nativ, doctor în domeniu, a citit modificările verificatorului intern, a fost capabil să explice de ce acestea erau greșite și să ofere dovezi pentru folosirea termenilor inițiali.

3 – Adaptarea culturală

Traducătorul trebuie să înțeleagă pe deplin ambele culturi și limbaje, pentru a realiza o traducere corectă, adaptată cultural și adecvată domeniului. Când ceva nu corespunde, acesta înțelege motivul și transmite clientului soluții de corecție.

4 – Clarificarea cuvintelor cu sens dublu

Dacă angajații dumneavoastră nu sunt traducători profesioniști, nu vor ști cum sau când să solicite clarificări.

De exemplu, când citesc ceva ce ar putea avea sens dublu, este posibil să nu vă întrebe sensul preferat. Alegând pur și simplu o semnificație, documentul ar putea transmite un mesaj denaturat și incorect.

5 – Controlul calității

Este important să aveți întotdeauna o persoană suplimentară care să verifice traducerile.

Dacă traducerea este realizată de către angajați interni, cine o va verifica?

Traducerea e bine să fie efectuată de către un traducător profesionist, iar apoi aceasta să fie verificată tehnic de către angajații dumneavoastră, pentru a surprinde orice elemente specifice ale societății sau orice termeni specifici industriei.

Acest lucru se poate face relativ repede, cu o întrerupere minimă a responsabilităților esențiale.

6 – Controlul versiunii

Dacă un angajat efectuează traducerile și are documentul original pe calculatorul său, ce se întâmplă dacă altcineva îl editează și păstrează această versiune pe calculatorul său?

Este bine să aveți o procedură și un proces de stocare centralizată în care toate versiunile finale să fie păstrate, pentru a fi ușor de accesat și verificat de către traducătorul profesionist atunci când se fac modificări.

7 – Specializarea

Așa cum nu o să solicitați vreodată unui redactor tehnic să vă scrie materialul de marketing, trebuie să vă gândiți și la cine vă efectuează traducerile.

Nu ați vrea ca un tehnician auto să vă traducă broșura de marketing pentru un echipament dentar, deoarece s-ar putea să nu utilizeze tonul corect, ar putea omite mesajul comercial pe care doriți să-l transmiteți sau sa traducă mecanic necunoscând domeniul.

Fiind o agenție profesionistă de traducere, ne gândim bine la momentul alegerii persoanei care să efectueze o traducere, domeniile în care a mai tradus, specializarile academice și satisfacția clienților anteriori.

Dacă alegeți pur și simplu un angajat pentru această sarcină deoarece “știe” limba, este posibil să vă confruntați cu niște probleme financiare, juridice sau de imagine.

Alegerea persoanei care să efectueze traducerea

Țineți cont întotdeauna de randamentul investițiilor atunci când alegeți traducătorul.

Iată câțiva factori care vă vor ajuta să luați o decizie în cunoștință de cauză:

1. Cât de esențiale sunt documentele traduse pentru câștigurile dumneavoastră?
2. Dacă documentul tradus va fi utilizat în scop comercial, sau dacă este ceva care vă poate afecta brand-ul, cel mai bine este să angajați un traducător profesionist care vă înțelege nevoile și știe cum să ofere cele mai bune și mai rentabile rezultate.
3. Eventualele responsabilități.
4. Orice documente legale, precum contractele, acordurile sau comunicatele  pot atrage posibile răspunderi și pot duce la un caz juridic.
5. Traducătorii care sunt experți în domeniul juridic vă pot ajuta să abordați orice situații precum alegerea limbii care este cel mai probabil să aibă întâietate dacă există întrebări cu privire la traducere.
6. Valoarea acurateței.
7. Traducătorii cu pregătire profesională vă pot asigura punctuația, gramatica și alegerea corectă a cuvintelor, astfel încât brand-ul dvs. să fie bine reprezentat pe piață.
8. Responsabilitate pentru controlul versiunii.