Top 10 atracţii turistice în Japonia | Top 10 Tourist Attractions in Japan

Japonia este una din cele mai populare destinaţii turistice din lume. Caractrizată de un amestec unic de tradiţional şi modern, presărată cu temple şi clădiri din trecut ce coexistă alături de construcţiile arhitecturale şi tehnologice moderne.Japan is one of the most popular travel destinations in the world. It is a unique blend of traditional and modern, with many temples and buildings from the past co-existing with modern achievements in architecture and technology. Vizitatorii se pot cufunda în istoria şi cultura Japoniei azi, şi pot întrezări viitorul prin dezvoltările tehnologice mâine. Aproape toate locurile istorice sunt încă folosite cu scopul lor iniţial, rămânând deschise publicului. as Frumuseţea naturală a Japoniei poate fi admirată pe întreaga durată a anului. De asemenea, Japonia este ţara cu cea mai mică rată a crimei din lume, ceea ce o face destinaţia ideală pentru turişti.  O privire de ansamblu asupra atracţiilor turistice de top din Japonia: Hiroshima Peace Memorial (în limba română – Muzeul Memorial al Păcii Hiroshima) Muzeul Memorial al Păcii Hiroshima reprezintă un tribut stăruitor al vieţilor pierdute în momentul aruncării bombei atomice peste Hiroshima pe 6 august 1945. Amplasat în parc, caracteristicile memoriale ale Domului Genbaku, singura clădire care a mai rămas în picioare, în apropiere, după ce bomba a fost aruncată. Acest memento necurtăţor al lumii în plin război reaminteşte vizitatorilor de importanţa vieţii omeneşti şi cinsteşte victimele, pentru ca acestea să nu fie uitate niciodată.

Jigokudani Monkey Park (în limba română – Parcul Maimuţelor Jigokudani) Parcul Maimuţelor Jigokudani este un faimos parc natural în apropiere de regiunea Nagano. Denumirea Jigokudani (în traducere din limba japoneză „Hell’s Valley” – „Valea Iadului” ), se datorează aburului şi apelor fierbinţi, înconjurate de dealuri abrupte şi păduri extrem de reci.  Această regiune este renumită pentru populaţia mare de maimuţe de zăpadă (în engleză Snow Monkeys ) ce merg în vale pe perioada iernii, când zăpada acoperă întreg parcul.  Maimuţele coboară dealurile abrupte şi părăsesc pădurile pentru a sta în apa caldă, şi se întorc în siguranţa pădurilor pe timpul nopţii. buttonafterinnershadow Kiyomizu-dera (în limba română – Templul budist Kiyomizu-dera) Templul budist Kiyomizu-dera situat în partea de est a regiunii Kyoto şi datează încă din anul 798. O cascadă interioară alimentată din afară de râu păstrează în armonie templul şi natura, şi nici măcar un singur cui nu a fost folosit în construcţie.  În vreme ce localnicii obişnuiau să sară de pe margine pentru a li se îndeplini o dorinţă (cu o rată de supravieţuire de 85.4%), vizitatorii de azi se pot bucura de altare, talismane şi  obiectele de artă expuse, fără a-şi risca viaţa sau un vreun membru. Himeji Castle (Castelul Himeji) Castelul Himeji este considerat a fi cel mai bun exemplu existent ce înfăţişează arhitectura castelelor japoneze. Acesta a fost fortificat împotriva duşmanilor din perioada feudală, însă a fost reconstruit de foarte multe ori de-a lungul secolelor, astfel reflectând design-ul diferitelor perioade. Castelul a supravieţuit bombardamentelor din timpul celui de-al doilea război mondial şi este adesea vazut în filmele autohtone şi străine, inclusiv în filmul James Bond „You Only Live Twice” (în traducere „Trăieşti numai de două ori “). Exteriorul alb şi design-ul conferă castelului aspectul unei păsări ce îşi ia zborul, confirmând astfel porecla castelului „white egret castle” (în traducere din limba engleză „Castelul egretei albe”). Great Buddha of Kamakura ( în limba romînă – Marele Buddha de la Kamakura) Marele Buddha de la Kamakura este o reprezentare exterioară colosală a lui Amida Buddha, unul dintre cele mai sărbătorite figuri budiste din Japonia. Construită din bronz, statuia Marelui Buddha are peste 13 metri înălţime şi cântăreşte aproximativ 93 de tone. Conform zvonurilor, statuia datează din anul 1252. Cu toate că prima dată fost amplasată într-un mic templu de lemn, statuia Marelui Buddha stă acum în aer deschis întrucât templul originar a fost distrus de un tsunami în secolul al XV-lea. Todaiji Temple (Templul Todaiji) Templul Todaiji din regiunea Nara este o adevărată reuşită a ingineriei. Nu doar că este cea mai mare clădire de lemn din lume, dar şi găzduieşte cea mai mare statuie din bronz a lui Buddha din lume. Înconjurat de grădini frumoase şi natură sălbatică, şcoala budistă Kegon  este poziţionată în centru, iar împrejurimile găzduiesc o mulţime de artefacte ale istoriei budiste şi japoneze.  Căprioarele sunt lăsate să hoinărească nestigherite, fiind considerate mesageri ai zeilor Shinto. Tokyo Tower (Turnul Tokyo) Turnul Tokyo este un testament al evoluţiei tehnologiei şi vieţii moderne. Inspirat de design-ul Turnului Eiffel, aceasta este cea de-a doua cea mai înaltă structură construită în Japonia, şi funcţionează ca turn de comunicaţii şi observaţie, cu o înălţime de 332,5 metri. Vizitatorii pot urca în turn pentru o privelişte de neegalat asupra oraţului Tokyo, şi asupra zonelor din apropiere, şi de asemenea pot vizita magazinele şi restaurantele.  Tokyo Imperial Palace (Palatul Imperial din Tokyo) Palatul Imperial din Tokyo are triplă funcţionalitate: pe de o parte este reşedinţa Împăratului Japoniei, iar pe de cealaltă parte funcţionează ca şi centru administrativ şi muzeu pentru a expune arta şi istoria Japoniei.  Palatul a fost construit pe ruinele unor vechi castele ce au fost istruse de foc sau război, iar arhitecţii au onorat timpurile apuse încorporând elementele de design ale diferitelor ere într-un palat modern. Noul palat este înconjurat de tradiţionalele grădini japoneze şi are multe camere şi saloane de primire pentru a primi invitaţii şi întâmpina publicul.  Mount Fuji (Muntele Fuji) Muntele Fuji este cel mai înalt munte din Japonia cu o înălţime de 3.776 metri. Conul perfect simetric al vulcanului este un bine cunoscut simbol al Japoniei şi este des reprezentat în fotografii sau picturi, precum şi o atracţie turistică pentru vizitatori şi alinişti.  Aproximativ 200000 de oameni urcă pe Muntele Fuji în fiecare an, dintre care 30% sunt străini. Urcarea pe munte poate dura între  3 şi 8 ore. Golden Pavilion (Pavilionul Auriu) Kinkaku-ji sau Templul Pavilionului Auriu este cea mai populară atracţie turistică din Japonia şi Kyoto. Pavilionul a fost construit iniţial ca o vilă de retragere pentru Shogun-ul Ashikaga Yoshimitsu spre sfârşitul secolului al XIV-lea. Din păcate pavilionul a fost ars din temelii în anul 1950 de tânărul călugăr care a devenit obsedat de acesta. Cinci ani mai târziu templul a fost reconstruit ca o copie fidelă a originalului. Accentul cade pe clădire şi pe grădinile din împrejurimi, acestea aflându-se în deplină armonie. Pavilionul a fost acoperit de frunze din aur ce accentuează reflexiile pavilionului în iaz, şi reflexia iazului în clădire.
Visitors can be immersed in Japanese history and culture one day and get a glimpse of the future through technological developments the next. Almost all of the historical sites are still used for their original purposes while remaining open to the public. The natural beauty of Japan can be seen all year. In addition, Japan has one of the world’s lowest crime rates which makes it ideal for travelers. An overview of the top tourist attractions in Japan: Hiroshima Peace Memorial The Hiroshima Peace Memorial is a haunting tribute to the lives lost when the atomic bomb was dropped on Hiroshima on August 6, 1945. Set in a park, the memorial features Genbaku Dome, the only building left standing in the vicinity after the bomb dropped. This harsh reminder of a world at war reminds visitors of the importance of human life and honors the victims so they will never be forgotten. Jigokudani Monkey Park Jigokudani Monkey Park is a famous hot spring area near Nagano. The name Jigokudani (meaning “Hell’s Valley”), is due to steam and boiling water that bubbles out the frozen ground, surrounded by steep cliffs and formidably cold forests. It is famous for its large population of wild Snow Monkeys that go to the valley during the winter when snow covers the park. The monkeys descend from the steep cliffs and forest to sit in the warm hot springs, and return to the security of the forests in the evenings. Kiyomizu-dera The Kiyomizu-dera Buddhist temple is located in Eastern Kyoto and can be traced back as far as the year 798. An indoor waterfall fed from the outside river keeps the temple in harmony with nature and not one nail was used in construction. While locals used to jump off the edge to have a wish granted (with a survival rate of 85.4%), modern visitors can enjoy the shrines and talismans and artwork on display without risking life and limb. Himeji Castle The Himeji Castle is considered the best existing example of Japanese castle architecture. It was fortified to defend against enemies during the feudal period, but it has been rebuilt many times throughout the centuries and reflects the different design periods. It survived the bombings of World War II and is frequently seen in domestic and foreign films, including the James Bond movie “You Only Live Twice”. The white exterior and design give the castle the appearance of a bird taking flight, earning the the castle the nickname ‘white egret castle’. Great Buddha of Kamakura The Great Buddha of Kamakura is a colossal outdoor representation of Amida Buddha, one of Japan’s most celebrated Buddhist figures. Cast in bronze, the Great Buddha stands at over 13 meters (40 feet) high and weighs nearly 93 tons. The statue reportedly dates from 1252. Although it originally was housed in a small wooden temple, the Great Buddha now stands in the open air as the original temple was washed away in a tsunami in the 15th century. Todaiji Temple The Todaiji Temple in Nara is a feat of engineering. It is not only the world’s largest wooden building, it is home to the world’s largest bronze Buddha statue. Surrounded by beautiful gardens and wildlife, the Kegon school of Buddhism is centered here and the grounds hold many artifacts of Japanese and Buddhist history. Deer are allowed to freely roam the grounds as messengers of the Shinto gods. Tokyo Tower The Tokyo Tower is a testament to the advancement of technology and modern life. Inspired by the Eiffel tower design, it is the second tallest man-made structure in Japan and functions as a communications and observation tower, with a height of 332.5 meters. Visitors can climb the tower for unparalleled views of Tokyo and the surrounding areas as well as visit shops and restaurants. Tokyo Imperial Palace The Emperor of Japan makes his home at the Tokyo Imperial Palace. It also functions as an administration center and museum to showcase Japanese art and history. The palace is set on the ruins of older castles that were destroyed by fire or war, and architects have honored the past by incorporating design elements of the different eras into the modern palace. The new palace is surrounded by traditional Japanese gardens and has many reception and function rooms to receive guests and welcome the public. Mount Fuji Mount Fuji is the highest mountain in Japan at 3,776 meters (12,388 ft). The volcano’s exceptionally symmetrical cone is a well-known symbol of Japan and it is frequently depicted in art and photographs, as well as a popular tourist attraction for sightseers and climbers. An estimated 200,000 people climb Mount Fuji every year, 30% of whom are foreigners. The ascent can take anywhere between three and eight hours while the descent can take from two to five hours. cta_email_red_time-1 Golden Pavilion Kinkaku-ji or the Temple of the Golden Pavilion is the most popular tourist attraction in Japan and Kyoto. The pavilion was originally built as a retirement villa for Shogun Ashikaga Yoshimitsu in the late 14th century. Unfortunately, the pavilion was burnt down in 1950 by a young monk who had become obsessed with it. Five years later, the temple was rebuilt as an exact copy of the original. Emphasis is placed on the building and surrounding gardens being in harmony with one another. The pavilion is covered in gold leaf which highlights the reflection of the pavilion in the pond and the pond’s reflection on the building.]]>

Vrei să ne conectăm? Click...

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin

De interes

Efectul limbii materne

Raportul CX multilingv Unbabel Global 2021 Ce se află între construirea încrederii și blocarea creșterii Prezentare generală a sondajului Data derulării: 26 august 2021 Regiuni

Citește »

Servicii traducere