Șeful, colegii tăi, îți vorbesc într-o altă limbă?

Nu, nu vorbim despre echipa ta care a decis brusc să organizeze o întâlnire în limba germană. Vorbim despre ceea ce pare adesea a fi limbajul lumii afacerilor: acronimele. Evident, cele mai multe sunt în limba mondială a afacerilor, limba engleză.

Ghidul celor mai comune acronime de afaceri

CHO

Chief Happiness Officer este, după cum sugerează și numele, persoana responsabilă de nivelul fericirii angajaților din cadrul unei companii.

COB

Close of business – un acronim folosit pentru sfârștul zilei lucrătoare.

EOD

End of day – sfârșitul zilei. Este folosit pentru a stabili un termen limită pentru o sarcină care ar trebui să fie finalizată până la sfârșitul zilei lucrătoare.

KISS

Keep it simple stupid – este un principiu de proiectare care afirmă că proiectele și/sau sistemele ar trebui să fie cât mai simple posibil. Ori de câte ori este posibil, complexitatea ar trebui evitată într-un sistem, deoarece simplitatea garantează cele mai mari niveluri de acceptare și interacțiune a utilizatorilor.

MoM

Month over month – arată modificarea unei anumite valori ca procent din valoarea lunii precedente. Creșterea de la o lună la lună este adesea folosită pentru a măsura rata de creștere a venitului lunar, a utilizatorilor activi, a numărului de abonamente sau a altor valori cheie.

MTD

Month to date – este perioada care începe de la începutul lunii curente până în prezent, dar fără a include data de astăzi, pentru că s-ar putea să nu fie încă completă. MTD este adesea folosit în situațiile financiare care detaliază performanța unei entități comerciale

NRN

No reply necessary – indică faptul că nu este necesar niciun răspuns pentru mesajul primit, ceea ce previne trimiterea unui email inutil.

WFH

Work from home – descrie munca efectuată de la distanță, în loc de la un birou. Multe companii au o politică WFH, sau o politică de lucru la distanță, care le permite angajaților lor să lucreze de acasă fie cu normă întreagă, fie atunci când le este cel mai convenabil.

RFD

Request for discussion – programarea unei discuții tehnice aprofundate.

TOS

Terms of service – termeni și condiții. Un tip de document care precizează detalii despre ceea ce este responsabil furnizorul de servicii, precum și obligațiile utilizatorului care trebuie respectate pentru continuarea serviciului.

LIFO

Last in, first out – se pronunță LIE-foe. Metoda contabilă ce presupune că activele cum ar fi stocurile, materiile prime sau componentele, achiziționate cel mai recent, au fost vândute mai întâi. Se presupune că ultimul care a fost cumpărat este primul care a fost vândut folosind această metodă contabilă.

KPI

Key performance indicator – o măsură cuantificabilă a performanței în timp pentru un obiectiv specific. KPI-urile oferă echipelor obiective către care să țintească, repere pentru a evalua progresul, și perspective care ajută oamenii din organizație să ia decizii mai bune.

RFP

Request for proposal – o cerere de propunere (RFP) este un document pe care o organizație, adesea o agenție guvernamentală sau o întreprindere mare, îl postează pentru a obține un răspuns — o ofertă oficială — de la potențialii furnizori. RFP specifică ceea ce caută clientul și descrie fiecare criteriu de evaluare pe baza căruia va fi evaluată propunerea unui furnizor.

DOE

Depending on experience – DOE este un acronim folosit la anunțurile de angajare, care înseamnă „depinde de experiență”. De obicei, îți rezervă dreptul de a oferi un salariu bazat pe experiența unui candidat, care este unul dintre principalele motive pentru a omite intervalele de salariu în anunțurile de angajare.