Procedura de apostilare pentru Finlanda

apostille     Acest articol îți va oferi câteva detalii referitoare la pregătirea documentelor utile în cazul unei călătorii de afaceri sau de studii. Te gândești la schimbarea locului de muncă sau la urmarea unui program de studii pe teritoriul Finlandei; alcătuiești dosarul cu toate documentele necesare, însă mai rămân câțiva pași de urmat pentru ca acestea să poată fi folosite în afara granițelor. În acest articol, am decis să îți venim în ajutorul cu câteva detalii legate de procedura notarială de apostilare. 1. Prima etapă este reprezentată de analiza documentelor, ținând cont de tipul actului și de autoritatea emitentă. În cazul în care se cere apostilarea actului original, procedura se va realiza înaintea traducerii documentului, pentru ca acesta să fie complet, astfel: a) Documentele de stare civilă (certificate de naștere, căsătorie, cununie, botez, divorț, deces, extrase de pe actele de stare civilă etc), certificatele de cazier judiciar, certificatele de rezidență fiscală, actele de studii superioare sau adeverințele ce atestă cetățenia/statutul juridic al persoanei, vor fi apostilate în original la Prefectura județului în care au fost emise. b) Hotărârile judecătorești, actele emise de Registrul Comerțului (certificat constatator) se vor apostila în original la Tribunalul județului în care au fost emise. c) Copiile legalizate ale unor acte, traducerile legalizate de un notar public sau alte documente notariale (procuri, declarații, înscrisuri autentificate) vor fi apostilate la Camera Notarilor Publici. În cazul în care nu este necesară apostilarea actelor originale, se va trece direct la etapa de traducere, documentele fiind trimise ulterior la Camera Notarilor (Varianta c). 2. Documentele trebuie traduse în limba oficială a provinciei in care dorești să mergi. După cum am menționat și în articolul “Să învățăm limbile Laponiei”, există patru limbi oficiale, vorbite în diferite zone ale Laponiei, acestea fiind: Suedeza, Norvegiana, Finlandeza și Sami. Pentru a te asigura că procedura este realizată în mod corect, te sfătuim să te interesezi în prealabil înainte de a apela la o firmă de traduceri. 3. După traducerea și pregătirea documentelor conform standardelor, va urma procedura de legalizare, efectuată de către Biroul Notarial Public. Pentru acest proces este necesar atât documentul tradus cât și actul în original. 4. Ultima etapă este cea de apostilare a documentului tradus și legalizat.]]>

Vrei să ne conectăm? Click...

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin

De interes

Servicii traducere