Lucruri interesante despre Israel

israel interesting facts about Israel Israel, cea de-a 100-a cea mai mică ţară, cu mai puţin de 1/1000 din populaţia lumii poate revendica următoarele:israel interesting facts about Israel Israel, the 100th smallest country, with less than 1/1000th of the world’s population, can make claim to the following: – Israelul are cea mai mare rată de absolvenţi de studii superioare faţă de restul populaţiei din întreaga lume. – Israelul produce cel mai mare volum de lucrări ştiinţifice pe cap de locuitor decât oricare altă naţiune cu un coeficient de 109 la 10.000 de oameni. – În comparaţie cu populaţia sa, Israelul are cel mai mare număr de companii recent înfiinţate, din întreaga lume. În termeni mai exacţi, Israelul are cel mai mare număr de companii recent înfiinţate decât oricare altă ţară din lume, cu excepţia Statelor Unite (3.500 de compani, majoritate în domeniul tehnologic). – Israelul ocupă locul 2 în lume pentru fondurile de capital de risc, după Statele Unite. – Pe lângă Statele Unite şi Canada, Israelul are cel mai mare număr de companii listate pe piaţa NASDAQ. – Israelul are cel mai ridicat standard mediu de trai din Orientul Mijlociu. – Cu un arsenal aerian de peste 250 de avioane de vânătoare F-16, Israelul are cea mai mare flotă de aeronave în afara Statelor Unite. – Economia de 100 de milioane de dolari a Israelului  este mai mare decât cea a tuturor ţărilor învecinate la un loc. – Plecând de la principiul de bază pe cap de locuitor, Israelul are cel mai mare număr de companii biotehnologice, nou înfiinţate. – Israelul are cele mai multe păsări răpitoare migratoare din lume, cu sute de mii de păsări africane de pradă. – Un procent de 24% din forţa de muncă a Israelului este absolventă de studii superioară – pe locul 3 în lumea industrializată, după Statele Unite şi Olanda – şi 12% este absolventă de studii postuniversitare. – Israelul este singura ţară liberal democrată din Orientul Mijlociu. – În 1984 şi 1991, Israelul a transportat în siguranţă pe cale aeriană aproximativ 22.000 de evrei etiopieni care erau în pericol în Etiopia. – Când Golda Meir a fost ales Prim Ministru al Israelului în anul 1969 aceasta a fost a doua femeie lider din lume în vremurile moderne. – Când Ambasada Statelor Unite în Nairobi, Kenya, a fost aruncată în aer în 1998, echipele de salvare israeliene au fost prezente acolo în ziua imediat următoare şi a salvat trei victime dintre dărâmături. – Israelul are cea-a de-a treia cea mai ridicată rată de antreprenoriat – şi cea mai ridicată rată dintre femei şi dintre cetăţeni de peste 55 – din lume. – Comparativ cu populaţia sa, Israelul este cea mai mare naţiune din întreaga lume, ce găzduieşte emigranţi. Emigranţii vin în Israel în căutarea democraţiei, libertăţii religioasă, şi oportunităţii economice. – Israelul este prima naţiune din lume care a adoptat procesul Kimberley, un standard internaţional de certificare a diamantelor. – Conform funcţionarilor industriali, Israelul a proiectat cea mai impenetrabilă securitate de zbor din industria aeriană. Oficialii Statelor Unite cer la ora actuală sfatul Israelului cu privire la maniera de gestionare a ameninţărilor asupra securităţii aeriene. – Echipa Maccabi de baschet a Israelului a câştigat campionatul european în 2001. – Jucătoarea de tenis israeliană Anna Smashnova este cea de-a 15-a jucătoare de tenis din lume din rândul femeilor. Israel has the highest ratio of university degrees to the population in the world. Israel produces more scientific papers per capita than any other nation by a large margin -109 per 10,000 people. In proportion to its population, Israel has the largest number of start up companies in the world. In absolute terms, Israel has the largest number of startup companies than any other country in the world, except the US (3,500 companies mostly in hi-tech). Israel is ranked #2 in the world for venture capital funds right behind the US. Outside the United States and Canada, Israel has the largest number of NASDAQ listed companies. Israel has the highest average living standards in the Middle East.   The per capita income in 2000 was over $17,500, exceeding that of the UK. With an aerial arsenal of over 250 F-16s, Israel has the largest fleet of the aircraft outside of the US. Israel’s $100 billion economy is larger than all of its immediate neighbors combined. On a per capita basis, Israel has the largest number of biotech start-ups. Israel has the largest raptor migration in the world, with hundreds of thousands of African birds. Twenty-four percent of Israel’s workforce holds university degrees – ranking third in the industrialized world, after the United States and Holland – and 12 percent hold advanced degrees. Israel is the only liberal democracy in the Middle East. In 1984 and 1991, Israel airlifted a total of 22,000 Ethiopian Jews at risk in Ethiopia to safety in Israel. When Golda Meir was elected Prime Minister of Israel in 1969, she became the world’s second elected female leader in modern times. When the U.S. Embassy in Nairobi, Kenya was bombed in 1998, Israeli rescue teams were on the scene within a day – and saved three victims from the rubble. Israel has the third highest rate of entrepreneurship – and the highest rate among women and among people over 55 – in the world. Relative to its population, Israel is the largest immigrant-absorbing nation on earth. Immigrants come in search of democracy, religious freedom, and economic opportunity. Israel was the first nation in the world to adopt the Kimberly process, an international standard that certifies diamonds. According to industry officials, Israel designed the airline industry’s most impenetrable flight security. U.S. officials now look to Israel for advice on how to handle airborne security threats. Israel’s Maccabi basketball team won the European championships in 2001. Israeli tennis player Anna Smashnova is the 15th ranked female player in the world.]]>

Vrei să ne conectăm? Click...

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin

De interes

Servicii traducere