Fapte Interesante Despre Turcia | Interesting Facts About Turkey

Singurul oraş din lume situat între două continente, este Istanbulul, capitala celor trei imperii Roman, Bizantin şi Otoman timp de peste 2000 de ani. – Cea mai veche aşezare umană se află în Catalhoyuk, Turcia (7500 Î.Hr). – Templul zeiţei Artemis şi Mausoleul din Halicarnas, două din cele 7 minuni ale lumii antice, se află în Turcia.The only city in the world located on two continents is Istanbul, which has been the capital of three great empires, Roman, Byzantine and Ottoman for more than 2000 years. – The oldest known human settlement is in Catalhoyuk, Turkey (7500 BC). – Temple of Artemis and the Mausoleum at Halicarnassus, the two of the seven wonders of the ancient world, are in Turkey. – Abraham s-a născut în Turcia de Sud-Est. – Iulius Cezar a introdus în istorie celebrele cuvinte “Veni, Vedi, Vici” (Am venit, am văzut, am cucerit)  în Turcia, încununând prin această expresie triumful în urma războiului din Pont. – Olandezii au luat faimoasele lalele de la turci – Sfântul Nicolae, care a devenit cunoscut drept tatăl Crăciunului, s-a născut în Demre, Turcia, oraş situat pe coasta Mediteranei. – Conform legendei, Arca lui Noe a acostat la Agri Dagi (Muntele Ararat) în Turcia de Est. – Ultima cină sevită pe Arca lui Noe, o budincă preparată din aproape 20 de ingrediente, se serveşte încă în Turcia. – Ultima locuinţă a Fecioarei Maria este situată în Selcuk, aproape de Efes – Sfântul Ion, Sfântul Nicolae, Sfântul Paul şi Sfântul Petru şi-au trăit viaţa religioasă în sudul Anatoliei. – O parte din coasta  de sud-est a Turciei a reprezentat un cadou de nuntă pe care Marc Antoniu i-a dăruit-o Cleopatrei. – Homer s-a născut în Izmir pe coasta de vest a Turciei şi a descris Troia în epopeea „Iliada”. – Celebrul război Troian a avut loc în Turcia de vest, în preajma locului unde se află astăzi statuia de lemn a calului troian. – Prima biserică construită de om (Biserica Sfântului Petru) se află în Antioch (Antakya).- Turcia asigură 70% din aprovizionarea cu alune în întreaga lume;  alunele din batonul de ciocolată pe care o consumăm provin cel mai probabil din Turcia. – Anatolia este locul unde s-a organizat pentru prima oară concursul de frumuseţe, jurizat de Paris, cu Afrodita, Hera şi Atena drept concurente principale. – Originea numelor Paris, Philadelphia şi Europa stă la baza Anatoliei. – Abraham was born in Southeastern Turkey. – Julius Ceasar proclaimed his celebrated words, “Veni, Vidi, Vici” (I came, I saw, I conquered) in Turkey when he defeated the Pontus, a formidable kingdom in the Black Sea region of Turkey. – Turks gave the Dutch their famous tulips. – St. Nicholas, who became popular as Father Christmas, was born in Demre on Turkey’s Mediterranean Coast. – According to legend, Noah’s Ark landed on Agri Dagi (Mount Ararat) in Eastern Turkey. – The last meal on Noah’s Ark, a pudding with nearly 20 ingredients, is still served throughout Turkey. – The last home of Virgin Mary is in Selcuk near ephesus(efes) – St. John, St. Nicholas, St. Paul and St. Peter have all lived and prayed in Southern Anatolia. – Part of Turkey’s southwestern shore was a wedding gift that Mark Anthony gave to Cleopatra. – Homer was born in Izmir on the west coast of Turkey and he depicted Troy in his Epic the Iliad. – The Famous Trojan Wars took place in western Turkey, around the site where a wooden statue of the Trojan Horse rests today. – The first church built by man (St. Peter’s Church) is in Antioch (Antakya). – Turkey provides 70% of the world’s hazelnuts; the nut in your chocolate bar was most probably grown in Turkey. – Anatolia is the location of the first known beauty contest, judged by Paris, with Aphrodite, Hera and Athena as leading participants. – Anatolia is the origin of the names of Paris, Philadelphia and Europe]]>

Vrei să ne conectăm? Click...

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin

De interes

Servicii traducere