Curiosities on IsraelCuriozităţi despre Israel

 

In Israel there are 72 different modern languages spoken;
 • The Dead Sea lies in Judea, between Israel and Jordan, and it is has the highest degree of salt content in the world- between 288- 325 g of salt per liter of water. (By comparison, the sea water contains an average of 35 grames/liter). The Dead Sea is so salted, that no fish can live in its waters..and one could read the newspaper floating on his back. The only watercourse spilling in this sea is the Jordan River, but its flow rate is decreasing due to an increase of drinking water consumption rate in Israel and Jordan, therefore the Dead Sea gradually faces drain threats. The Dead Sea is the lowest level accessible place on Earth, at 400 m below the sea level.
 • In Israel there are no lakes for fishing. However, there are fishermen. These go to special farms (where fish breed) and catch fish that they release in the water afterwards.
 • On Saturdays, in orange, banana, avocado etc orchards you get free access and you may eat as many fruits as you like, but you are not allowed to take any at home.
 • The Jewish traditional welcome greeting involved a kiss. The kiss was not necessarily an expression of affection, but an acknowledgement of the coming of the guest. This kiss could have various forms, depending on the involved parties’ status. If the guest had equal social status, the host would kiss him/her on the cheek. If a child welcomed his parent, or if a student greeted a rabbi, the elder’s hand was kissed. Neglecting this ritual meant ignoring the invited guest himself/herself.
 • The Western Wall in Jerusalem is seen by the biblical archaeologists as the only reminiscence of the Second Temple, which was destroyed in 70 B.C. People from all over the world write their wishes on a piece of paper they try to place in the little holes in the wall. There are millions of notes, some of them more than 100 years old, and in spite of this, there is still room for others.
 • The number of Jews born in Romania stands for more than 10% of the Jewish population of Israel.
 • The community of Jews born in Romania ranks four;
 • 27 diplomats with Romanian origins represented Israel, as ambassadors.
 • În Israel se vorbesc 72 de limbi moderne diferite;
 • Marea Moartă se află în deşertul Iudeii, între Israel şi Iordania şi este cea mai sărată din lume, având între 288g şi 325g de sare/litru de apă! (Prin comparaţie, apa de mare conţine, în medie, 35g). Marea Moartă e atât de sărată, încât niciun peşte nu poate trăi în ea… şi am putea citi ziarul stând pe spate pe apă. Singura apă curgătoare care alimentează această mare este râul Iordan, însă debitul este din ce în ce mai scăzut datorită consumului de apă potabilă în Israel şi Iordania, aşa că Marea Moartă este ameninţată treptat cu secarea. Aflată la 400 metri sub nivelul mării, Marea Moarta este cel mai jos accesibil loc de pe pământ;
 • În Israel nu există lacuri de prins peşte. Există însă pescari. Aceştia se duc la crescătorii şi prind peşti cărora ulterior le dau drumul în apă;
 • Sâmbăta accesul în livezile de portocali, bananieri, avocado,etc. este liber şi poţi să mănânci cât de multe fructe vrei… dar nu ai voie sa iei acasă;
 • Salutul tradiţional de bun-venit la evrei se făcea printr-un sărut. Sărut care nu era necesar o expresie a afecţiunii; era doar o recunoaştere a venirii oaspetelui. Acest sărut putea avea diferite variante, în funcţie de statutul părţilor implicate. Dacă persoana invitată era de un rang social egal, gazda îl săruta pe obraz. Dacă un copil îl întâmpina pe părintele său, sau un student pe un rabbi, era sărutată mâna celui mai în vârstă. A neglija acest ritual însemna a ignora chiar persoana invitată;
 • Zidul Plângerii din Ierusalim este considerat de arheologii biblici ca fiind singura rămăşiţă a celui de al Doilea Templu, distrus în anul 70 înainte de Hristos. Oameni din lumea întreagă îşi scriu dorinţele pe bucatele de hârtie pe care încearcă să le introducă în găurelele din zid. Există milioane de bileţele, unele din ele de mai mult de 100 de ani şi cu toate acestea mai sunt încă locuri libere;
 • Numărul evreilor originari din România reprezintă un procent de peste 10% din populaţia evreiască a Israelului;
 • Comunitatea evreilor originari din România ocupă locul patru;
 • 27 de diplomaţi de origine română au reprezentat Israelul, având rang de ambasador.
]]>

Vrei să ne conectăm? Click...

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin

De interes

Servicii traducere