Bucuraţi-vă de frumuseţea toamnei în JaponiaExperience the beauty of autumn in Japan

În plin sezon de toamnă în Japonia frunzele arţarilor şi arborilor ginkgo devin roşii şi galbene oferind privitorilor un frumos scenariu cu fiecare schimbare. Bineînţeles, nu este deloc greşit să vizitaţi faimoasele locuri tradiţionale pentru a profita de frumuseţea frunzelor de toamnă, însă cum ar fi dacă aţi încerca ceva diferit anul acesta?During the peak of the autumn season in Japan, the leaves of the maple trees and ginkgo trees turn red and yellow in concert presenting you with beautiful scenery at every turn. Of course, there’s nothing wrong with visiting traditionally famous places to enjoy the autumn leaves, but what about trying something different this year? De exemplu, puteţi face o plimbare pe străzile istorice şi să vă bucuraţi de culorile toamnei, iar în anumite locuri puteţi profita de vederea panoramică pe care o oferă toamna, în timp ce vă îmbăiaţi în apele termale. Sunt foarte multe modalităţi în care vă puteţi bucura de coloritul frunzelor de toamnă. În contrast cu florile de cireş, culorile toamnei încep dinspre nord. Puteţi începe să vă delectaţi cu coloritul tomnatic al frunzişului încă de la începutul lui septembrie, în Daisetsuzan, sau în Hokkaido, un loc pitoresc ideal pentru a urmări transcendenţa toamnei ce îşi continuă drumul înspre sud, în Kyushu, unde cea mai frumoasă desfăşurare asezonului de toamnă este spre începutul lui decembrie. Puteţi afla mai multe despre locurile unde vă puteţi bucura de schimbarea coloritului frunzelor încă dinainte de a ajunge în Japonia, vizitând site-uri ce înfăţisează locuri faimoase, şi căutând pe internet “previziunile frunzelor de toamnă”. Plimbaţi-vă pe străzile istorice în timp ce descoperiţi culorile toamnei:  Hida Takayama Hida Takayama este situată în prefectura japoneză Gifu, în regiunea Chubu, din centrul aponiei.Sectorul urban este împărţit în secţiuni de nord şi sud printr-un drum naţional ce trece prin centru de la est la nord, delimitat de case şi magazine vechi. Aceste clădiri vechi, sunt amplasate de o parte şi de cealaltă, fiecare fiind delimitate precum nişte ferestre de lemn. Pe măsură ce înaintaţi în josul străzii vă veţi simţi ca şi cum aţi fi călătorit în timp  în era Edo sau Meiji. Fiecare eră are o promenadă în apropiere, ce duce către un loc ce străluceşte în culori frumose de toamnă. În trecut, nenumăraţi negustori au trăit vieţi prospere în partea de sud a oraşului, de vreme ce în apropiere era un castel. În prezent aici se regăsesc magazine în stil vechi japonez,ce comercializează dulciuritradiţionale, sau mici suveniruri fabricate din materiale cu model tradiţional japonez. În depărtare puteţi vedea munţii acoperiţi de culori de toamnă, ce vă oferă ocazia de a vă bucura de combinaţia peisagistică a munţilor şi a clădirilor tradiţionale.Nu foarte departe, la 4 km, întâlnim cărarea denumită “Higashiyama Walking Course”. Dacă mergeţi pe acest drum veţi ajunge în zona templelor din Higashiyama, unde regăsim câteva temple ale diferitelor secte budiste, şi parcul Shiroyama, unde în vremurile de demult era un castel. Acesta este locul perfect pentru a vedea frumoasele frunze în culori de toamnă. Această cărare trece prin vasta zonă a parcului Kitayama, unde vă puteţi bucura de o plimbare înconjuraţi de frunzele roşii şi galbene ale vişinilor, cireşilor şi arborilor ginkgo. Accesul către Hida Takayama şi vechile sale oraşe Luaţi trenul din Gara JR Tokyo, pe linia de mare viteză Tokaido Shinkansen, către Gara Nagoya (aprox. 1 oră şi 50 de minute). Luaţi trenul din Gara Takayama  pe linia de tren Takayama Honsen (aprox. 2 ore şi 20 de minute), apoi mergeţi pe jos aproximativ 10 minute de la gară până la vechile oraşe. Relaxaţi-vă cu o baie în apele termale într-un peisaj în culorile toamnei Nyuto-onsenkyo este o zonă cu ape termale situată la baza muntelui Nyuto în prefectura Akita din nordul Japoniei. Zona este presărată cu 7 ape termale, fiecare dintre ele diferită de cealaltă, apa având culori variate. Puteţi face o baie în aer liber în apele termale în timp ce savuraţi peisajul. Cazarea este disponibilă în toate cele 7 locaţii. Dacă vă cumpăraţi o broşură cu apele termale “Hot Spring Stamp Book” (1,500 yeni japonezi) de la una din pensiuni, puteţi vizita toate celelalte ape termale folosind autobuzul “Yumegurigo” (rezervarea este necesară). Chiar dacă nu vă cazaţi la una din pensiuni, vă puteţi îmbăia în apele termale pentru 400 până la 700 de yeni japonezi. Puteţi ajunge la Templul Kencho-ji pe jos, în 15 minute de la gara JR Kita-Kamakura. De acolo, treceţi prin templu şi mergeţi pe cărare de-a lungul colinei, până ajungeţi la puntea de observaţie Shojoken, de unde puteţi vedea oraşul Kamakura şi marea ce se întinde de-a lungul oraşului. Dacă mergeţi mai departe, veţi găsi un mic drum către Templul Kakuon-ji, unde toamna a transformat frunzele de arţar în roşu aprins. Vă puteţi întoarce pe drumul principal, de unde vă puteţi continua drumul către un loc denumit “Ten-en”, situat în vârful muntelui. Vă puteţi odihni acolo la “Ten-en Rest House” , unde puteţi bea un ceai, sau puteţi servi o gustare în timp ce vă bucuraţi de peisajul amplu ce se desfăşoară în faţa dumneavoastră. La un moment dat drumul se bifurcă, şi dacă mergeţi pe drumul mai îngust, veţi putea vedea “Shishimai”, unul din cele mai faimoase locuri cunoscute pentru frunzele de toamnă, din Kamakura. Locul este împrejmuit de arbori înalţi de arţar şi ginkgo, ce formează tunele în culori roşii şi galbene, şi dacă vă uitaţi în jos, la picioarele veţi vedea un covor de frunze căzute, ce se întinde peste tot pe pământ. Aici vă puteţi bucura de un peisaj minunat înconjurat din toate părţile de copaci. Mai sus am înşirat doar o parte din locurile minunate din Japonia, aşa că mai puteţi găsi şi alte astfel de locuri atractive peste tot, pentru a vedea frunzele de toamnă. For example, you can take a walk down historical streets and enjoy the autumn colors, and in some places you can take in a panoramic autumn view while soaking in a hot spring. There are many ways to enjoy the autumn leaves. In contrast with cherry blossoms, autumn colors start from the north. You can begin enjoying the autumn foliage at the beginning of September in Daisetsuzan, or in Hokkaido, a picturesque spot for the viewing of autumn transcendence that continues its way southward arriving in Kyushu, where the most beautiful evolution of the season is at the beginning of December. You can learn about where you can enjoy the changing of the autumn leaves in advance by having a look at the websites of famous spots and by checking out the “autumn leaves forecast” on the Internet. Stroll through old streets while discovering autumn colors: HidaTakayama HidaTakayama is located in Gifu Prefecture in the Chubu region that is in the center of Japan. Its urban district, which is divided into north and south sections by a national road that runs through its center from east to west, is lined by old houses and stores. There are old buildings standing side by side, and each of them is delimited like wooden window frames. As you walk down the street you may feel as if you have traveled back to the Edo or Meiji era. Each area has a promenade nearby that leads to a spot that is ablaze with beautiful fall colors. In the past, countless merchants lived in the southern side of the town, and they were prosperous since there was a castle nearby. At present, there are old-fashioned Japanese shops that sell a variety of traditional sweets, or small souvenirs made from cloth with traditional Japanese patterns. In the far distance you can see mountains covered with the colors of autumn, allowing you to enjoy the combination of scenic mountains and traditional buildings at the same time. Not far away is a 4 km path called “Higashiyama Walking Course”. If you walk along the path, you will arrive at the Higashiyama Temple Area, which has some temples of different Buddhist sects, and the Shiroyama Park where in ancient times there used to be a castle. It’s a great place to view the beautiful leaves in autumn colors. The path goes through the vast “Kitayama Park” area where you can enjoy a walk surrounded by the red and yellow leaves of acer, ginkgo, and cherry trees. Access to HidaTakayama and its old towns Relax in a hot spring while soaking in the autumn colors: Nyuto-onsenkyo Nyuto-onsenkyo is a hot springs area located at the foot of Mt. Nyuto in Akita Prefecture at the north of Japan. The area is dotted with 7 hot springs, and each of them differs from the other in the various colors of water. You can take an open-air hot spring bath whilst enjoying a great outdoor landscape. Accommodations are available at each of the 7 locations. If you purchase a “Hot Spring Stamp Book” at one lodging, you can visit the other hot springs using the “Yumegurigo” bus (reservation needed). Even if you don’t stay at the lodgings, you can enjoy bathing in the hot springs for 400 to 700 yen. You can access Kencho-ji Temple by a 15-minute walk from JR Kita-Kamakura Station. From there, you pass through the temple and walk up the path along where the ridge continues until you arrive at the Shojoken Observation Deck where you can view the town of Kamakura and also view the sea that stretches out in front of the town. If you keep going, you will find a small road that leads to Kakuon-ji Temple where maple leaves have turned a fiery red. You can go back to the main road to continue on your way to a spot called “Ten-en”. It is located at the top of the mountain. You can take a rest there at the “Ten-en Rest House” and enjoy some tea or snacks while viewing the vast landscape in front of you. There is a fork in the road there, and if you take the smaller road, you will see “Shishimai” which is one of the most famous places for autumn leaves in Kamakura. Tall acer trees and ginkgo trees are all around forming tunnels of red and yellow, and if you look down at your feet and will see a beautiful carpet of fallen leaves spread over the ground. Here, you can enjoy a brilliant landscape surrounded on all sides by trees. Only some of the amazing spots in Japan  are introduced above, so you can find other attractive spots all over, for viewing autumn leaves.  ]]>

Vrei să ne conectăm? Click...

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin

De interes

Servicii traducere