Babylon Consult lansează primul newsletter despre traduceri şi interpretariatBabylon | Consult launches the first newsletter on translation and inerpretation

Vă puteţi abona acum la primul newsletter adresat clienţilor de traduceri şi interpretariat pe www.babylonconsult.ro Într-o formulă simplă de trei coloane şi jumătate: NEWS – ultimele noutăţi din domeniu, FAQ-uri – coloană la care puteţi participa prin întrebări directe şi care prezintă cele mai comune dar şi complexe elemente din limbajul de business, TRANSNATION – limba şi civilizaţia ţărilor emergente, TAKE A BREAK – minicoloana cu zâmbet, newsletter-ul Babylon Consult vă pune la dispoziţie informaţiile şi instrumentele de traduceri care pot servi business-ului dumneavoastră. Now you may subscribe to the first newsletter addressed to translation and interpretation customers  at www.babylonconsult.ro In simple format- three columns and a half: NEWS-latest news in the field, FAQs- a column where you may contribute with direct questions, concerning the most common but also the most complex elements of business language, TRANSNATION- language and civilization of emerging countries, TAKE A BREAK – a mini-column that makes you smile; Babylon Consult newsletter puts at your disposal information and translation instruments that may serve your business. Clienţii şi colaboratorii noştri s-au obişnuit deja sau audă ultimele noutăţi despre activitatea echipei de traducători şi interpreţi a Babylon Consult. (https://www.babylonconsult.ro/articles) Pagina dedicată comunităţii de Traduceri şi Interpretariat de pe Facebook are după numai doua luni de la lansare peste 500 de membri (http://www.facebook.com/pages/Bucuresti/Traduceri-si-interpretariat). Pentru a fi şi mai aproape de dumneavoastră, Babylon Consult lansează acum primul newsletter din domeniul traducerilor, la care vă puteţi abona pe www.babylonconsult.ro Nu uitaţi să vă înscrieţi la concursul Babylon Consult, în care partenerii noştri, Captain Go şi Editura All pun la bătaie cele mai tentante produse. Our clients and collaborators are already used to hearing the latest news on the activity of Babylon Consult’s team of translators and interpreters. The Facebook community page “Traduceri şi Interpretariat” /”Translation and Interpretation” has more than 500 members after only two months after its creation (http://www.facebook.com/pages/Bucuresti/Traduceri-si-interpretariat). In order to be closer to you, Babylon Consult now launches the first newsletter in translations, at which you can subscribe at www.babylonconsult.ro . Remember to sign up for the Babylon Consult contest, for which our partners, Captain Go and All Publishing House have the most tempting products prepared.]]>

Vrei să ne conectăm? Click...

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin

De interes

Efectul limbii materne

Raportul CX multilingv Unbabel Global 2021 Ce se află între construirea încrederii și blocarea creșterii Prezentare generală a sondajului Data derulării: 26 august 2021 Regiuni

Citește »

Servicii traducere