Deosebirile limbii italiene vorbite în Italia și cea vorbită în Elveția

Bun venit la discuția din săptămâna aceasta despre diferențele limbii italiene vorbite în Italia și cea vorbită în Elveția.

Astăzi ne vom uita la expresia românească: “a merge ceas”.

În italiană spunem: “Filare liscio como l’oilo.”

În traducere literală: “Merge la fel de lin ca uleiul”. De obicei – majoritatea expresiilor se folosesc în legatură cu mâncarea.

Aceeași expresie se folosește și în Elveția italiană: “Andare come una lettera alla posta.”

În traducere: A merge la fel de (rapid/eficient) ca o scrisoare la poștă.

Referința către excelentul serviciu poștal elvețian este destul de evidentă.

(Deși, expresia originează din secolul 19 când francezii foloseau; ‘passer comme une lettre a la poste’ în legătura cu anumite tipuri de mâncare care pot fi mâncate și digerate rapid, precum cutia poștală “mănâncă” cu ușurință scrisorile.)

Ce este și mai amuzant?

Dacă vei încerca să îi spui unui italian sau unui român că un anumit lucru merge la fel de rapid ca o scrisoare la poștă, va trebui să fugi ca să te salvezi!

Trimite o întrebare echipei noastre de experți lingviști – info[@]babylonconsult.ro

 

Declarație ordonanță militară

DECLARATION

The undersigned

DECLARATION

Je soussigné(e)

DECLARAȚIE

Subsemnata/Subsemnatul

…………………………………………………………………

Născută/născut la data de

…………………………………………………………………

Având domiciliul:

…………………………………………………………………

Certific faptul că deplasarea mea este legată de următorul motiv (se bifează caseta):

 deplasarea între domiciliu și locul de muncă, atunci când activitatea profesională este esențială, și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță (cu prezentarea unei adeverințe permanente de la angajator) sau deplasare în interes profesional care nu poate fi amânată (cu ordin de deplasare de la angajator);
 consult medical de specialitate care nu poate fi amânat;
 deplasare pentru cumpărături de primă necesitate la unități comerciale din zona de domiciliu;
 deplasare pentru asigurarea asistenței pentru persoane în vârstă, vulnerabile sau pentru însoțirea copiilor;
 deplasare scurtă, lângă domiciliu, pentru desfășurarea de activități fizice individuale, în aer liber, cu excluderea oricărei forme de activitate sportivă colectivă;
 deplasare scurtă, lângă domiciliu, legată de nevoile animalelor de companie

 deplasare pentru rezolvarea următoarei situații urgente: ………………………………………………………………………

urmând următorul traseu: ………………………………………………………………………

Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.
DATA                                             SEMNĂTURA

DECLARATION

 

The undersigned

…………………………………………………………………

born on the date of

 ………………………………………………………………..

domiciled at:

…………………………………………………………………

I declare that I am traveling for the following reasons (please tick the appropriate box):

 from my domicile to the place of work, when the professional activity is essential and it cannot be carried out remotely (subject to the presentation of a permanent certificate issued by the employer) or for a professional interest that cannot be deferred (supported by a travelling order from the employer)

 for a specialty medical check-up that cannot be deferred;

 for essential shopping at the commercial units in the proximity of the domicile;

 to provide assistance to older or vulnerable persons, or to accompany children;

 for a short time, nearby the domicile, for individual physical activities performed outdoors, excluding any form of collective physical activity;

 for a short time, nearby the domicile, to meet the needs of the pets;

in order to resolve the following emergency situation:

………………………………………………………………………

having the following route:

………………………………………………………………………

I am aware of the provisions of art. 326 of the Criminal Code on false declarations and art. 352 of the Criminal Code on foiling disease prevention.

DATE                                              SIGNATURE

DECLARATION

Je soussigné(e) …………………………………………………………………

né(e) à la date de

…………………………………………………………………

domicilié(e) à: …………………………………………………………………

Je déclare que je me déplace pour les raisons suivantes (cochez la case correspondante):

 entre mon domicile et le lieu de travail, lorsque l’activité professionnelle est essentielle et elle ne peut pas être déroulée à distance (sur la base d’un certificat permanent issu par l’employeur) ou pour un intérêt professionnel qui ne peut pas être différé (soutenu par un ordre de déplacement issu par l’employeur) ;

 pour une consultation médicale de spécialité qui ne peut pas être différée;

 pour des achats essentiels aux unités commerciales qui se trouvent près du domicile;

 pour fournir de l’assistance aux personnes âgées ou vulnérables, ou pour accompagner les enfants;

 pour peu de temps, près du domicile, pour dérouler des activités physiques individuelles à l’extérieur, sauf toute forme d’activité physique collective;

 pour peu de temps, près du domicile, pour répondre aux besoins des animaux de compagnie;

 pour résoudre la situation d’urgence suivante:

…………………………………………………………………….

ayant l’itinéraire suivant:

…………………………………………………………………….

Je suis conscient(e) des provisions de l’art. 326 du Code pénal concernant les fausses déclarations, et des provisions de l’art. 352 du Code pénal concernant l’empêchement de la prévention des maladies.

 

DATE                            SIGNATURE

Coronavirus și continuitatea afacerii.

În acestă perioadă de incertitudine, Babylon Consult continuă să lucreze cu program normal.

Vă ajutăm cu traduceri scrise (simple, autorizate, subtitrare) și cu traduceri orale prin telefon/skype/zoom.

Ne găsiți la +40722223010 sau info@babylonconsult.ro, Luni – Vineri, 9.00 – 18.00.

Multă sănatate vouă și celor apropiați!

P.S. Sunați-ne și pentru traduceri legalizate, momentan avem cateva solutii.

Este limba engleza greu de învățat?

Vom începe cu cuvântul box (cutie); al cărui plural este boxes (cutii),

Dar pluralul cuvântului ox (taur) este oxen (tauri) și nu oxes.

O singură pasăre este o goose (gâscă) iar două se numesc geese (gâște),

Deși pluralul cuvântului moose (elan) nu este niciodată meese.

 

Poți găsi un singur mouse (șoarece) sau o casă plină de mice (șoareci);

Dar pluralul cuvântului house (casă) este houses (case) și nu se scrie hice.

Plural pentru man (bărbat) este întotdeauna men (bărbați),

Dar pluralul pentru pan (tigaie) nu se scrie niciodată pen.

 

Dacă vorbesc de un foot (picior) iar tu îmi arăți două feet (picioare),

Și îți ofer o book (carte), două cărți se vor scrie beek?

Dacă unul singur este un tooth (dinte ) iar un set întreg sunt teeth (dinți),

De ce două booths (cabine) nu se numesc beeth?

 

Dacă singularul este this (acesta) iar pluralul este these (aceștia),

Nu ar trebui pluralul pentru kiss (sărut) să fie keese?

 

Vorbim de un brother (frate) dar și de brethren (frați),

Dar deși spunem mother (mamă ) nu spunem niciodată methren.

Iar pronumele masculine sunt he (el), his (al lui ) și him (lui)

Imaginați-vă varianta feminină… she (ea), shis and shin!

Trimite o întrebare echipei noastre de experți lingviști – info[@]babylonconsult.ro

O primăvară fericită!

Mărțișorul, această tradiție milenară, continuă să se păstreze și în zilele noastre. Obiceiul este sărbătorit și în alte țări, la fel de colorat și plin de farmec.

Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Serbia sau Macedonia au acestă tradiție comună, care se presupune că are rădăcini tracice, strămoșii acestor popoare.

În Albania, mărtișorul este numit “lidhka”. Acesta este purtat de copii începand cu 14 martie, până la aparitia primelor rândunici, când este agățat de creanga unui copac, fiind privit ca o modalitate de a alunga spiritele rele.

În Republica Moldova mărțișorul este oferit atât femeilor, cât și bărbaților.

În Bulgaria mărțițorul este numit martenița, iar în ziua de 1 martie este sărbătorită Baba Marta.

Martenița este formată din tradiționalul șnur de ață alba și roșie, însă de acesta sunt legate două păpuși confecționate din lână. Acestea poartă numele de “Pizho”.

În Macedonia la fel ca în România, simbolurile primăverii nu sunt lipsite de șnurul împletit cu alb și roșu, purtate de copii, băieți și fete. Culorile alb și rosu sunt considerate a fi semn de recunoaștere pentru rândunici, care știu în felul acesta, exact unde să vină și să aducă daruri pentru copii, în preajma sărbătorilor pascale.