Babylon Consult lansează primul newsletter despre traduceri şi interpretariatBabylon | Consult launches the first newsletter on translation and inerpretation

Vă puteţi abona acum la primul newsletter adresat clienţilor de traduceri şi interpretariat pe www.babylonconsult.ro Într-o formulă simplă de trei coloane şi jumătate: NEWS – ultimele noutăţi din domeniu, FAQ-uri – coloană la care puteţi participa prin întrebări directe şi care prezintă cele mai comune dar şi complexe elemente din limbajul de business, TRANSNATION – limba şi civilizaţia ţărilor emergente, TAKE A BREAK – minicoloana cu zâmbet, newsletter-ul Babylon Consult vă pune la dispoziţie informaţiile şi instrumentele de traduceri care pot servi business-ului dumneavoastră. Now you may subscribe to the first newsletter addressed to translation and interpretation customers  at www.babylonconsult.ro In simple format- three columns and a half: NEWS-latest news in the field, FAQs- a column where you may contribute with direct questions, concerning the most common but also the most complex elements of business language, TRANSNATION- language and civilization of emerging countries, TAKE A BREAK – a mini-column that makes you smile; Babylon Consult newsletter puts at your disposal information and translation instruments that may serve your business. Continue reading “Babylon Consult lansează primul newsletter despre traduceri şi interpretariatBabylon | Consult launches the first newsletter on translation and inerpretation”

Babylon Consult at 2009 Astra Documentary Film Festival | Babylon Consult la Festivalul de Film Documentar Astra 2009

As partner of Astra Film, Babylon Consult- Translation and Interpretation team is present this week at 2009 Astra Documentary Film Festival, at Sibiu. With the most delightful translation effort, Babylon Consult supported the extraordinary Astra Film Festival organizers’ team in releasing the English version of the festival’s catalogue, presenting synopsis of the competing films and special programmes.   În calitate de partener al Astra Film, echipa Babylon Consult – Traduceri şi Interpretariat este prezentă săpămâna aceasta la Festivalului de Film Documentar Astra 2009, Sibiu. Prin cel mai delectabil efort de traducere, Babylon Consult a oferit tot suportul extraordinarei echipe de organizatori ai Astra Film Festival, la elaborarea versiunii engleze a catalogului festivalului, care prezintă sinopsisurile filmelor din competiţie şi programele speciale. Continue reading “Babylon Consult at 2009 Astra Documentary Film Festival | Babylon Consult la Festivalul de Film Documentar Astra 2009”