Contest winnersCâştigătorii concursului

Between December 10th- January 10th the “This winter, the translations for which you requested our services may prove to be chances to have fun!” contest took place. After the prize draw, the persons to receive the awards were designated; the prizes were sponsored by Babylon Consult, Your Fun Casino and All Publising House. În perioada 10 decembrie – 10 ianuarie 2010 s-a desfăşurat concursul „În iarna asta, traducerile comandate la noi reprezintă şanse de distracţie!” În urma tragerii la sorţi au fost desemnate persoanele care au câştigat premiile puse la bătaie de partenerii Babylon Consult, Your Fun Casino şi editura All. The contest had two directions: Contest for Babylon Consult customers and contest for Babylon Consult providers. The winners for Babylon Consult customers contest are as follows: 1.    Dana Vasile 2.    Adriana Mândru 3.    Sorin Costea The winners for Babylon Consult suppliers contest are as follows: 1.    Dragoş Vancea 2.    Iulia Herbei 3.    Mirona Goina   The contest for customers 1. For the 1st prize winner, a poker “Texas Hold’em” tournament will be organized, only for fun, with surprise prizes, where he/she may come with his/her friends. The first 3 prizes winners will receive a diploma awarded by YFC Your Fun Casino).Location: Cheers Bar (www.cheersbar.ro)  65 Ion Neculce Street, Piaţa Victoriei area, open from 10:00 AM until the last customer. Equipment at your disposal: poker table and professional chips; Staff: professional dealer – will offer a brief training session for beginners. Estimated duration: 3 hours 2. The 2nd prize winner will receive English For Presentations + CD book. It is the ideal course pack for business men who need to communicate fluently and efficiently during meetings. 3. The 3rd prize is Oxford Business English-Romanian Dictionary. This dictionary is one of the worldwide best-sellers; it provides a multilateral guide for all modern business and trade domains. The contest for suppliers For the 1st prize winner, a poker “Texas Hold’em” tournament will be organized, only for fun, with surprise prizes, where he/she may come with his/her friends. The first 3 prizes winners will receive a diploma awarded by YFC (Your Fun Casino).Location: Cheers Bar (www.cheersbar.ro)  65 Ion Neculce Street, Piaţa Victoriei area, open from 10:00 AM until the last customer. Equipment at your disposal: poker table and professional chips; Staff: professional dealer – will offer a brief training session for beginners. Estimated duration: 3 hours 2. “The Gargoyle”, Andrew Davidson’s first novel, number 1 in the Gaudeamus Book Fair best-sellers top! Babylon Consult awards this book as prize, signed by the author. 3. The 3rd prize winner will receive the European Conversational Dictionary. The dictionary constitutes an essential communication bridge for tens of thousands of people travelling through Europe every year. It contains 350 common phrases, each of them translated from Romanian to Europe’s 11 most widely spread languages, with phonetic transcription, in order to facilitate pronunciation. Concursul a avut două direcţii. Concurs pentru clienţii Babylon Consult şi concurs pentru furnizorii Babylon Consult. Câştigătorii concursului pentru clienţii Babylon Consult: 1.    Dana Vasile 2.    Adriana Mândru 3.    Sorin Costea Câştigătorii concursului pentru furnizorii Babylon Consult: 1.    Dragoş Vancea 2.    Iulia Herbei 3.    Mirona Goina Concursul adresat clienţilor 1. Câştigătorului primului loc i se va organiza un turneu de poker  “texas hold’em” , strict pentru amuzament, cu premii surpriză, unde poate veni cu prietenii. Câştigătorii primelor 3 locuri vor primi o diplomă din partea YFC(Your Fun Casino) Locaţie: Cheers Bar (www.cheersbar.ro) , str. Ion Neculce nr.65, zona Piaţa Victoriei, deschis de la 10:00 am  până la ultimul client Echipament pus la dispoziţie: masă de joc şi jetoane profesionale Personal alocat: crupier profesionist care va oferi o scurtă sesiune de iniţiere pentru începători . Durată estimată: 3  ore 2. Câştigătorul locului secund va primi cartea English For Presentations + CD. Este cursul ideal pentru oamenii de afaceri care trebuie să comunice fluent şi eficient în cadrul şedinţelor pe care le conduc. 3. Al treilea premiu este Oxford Business. Dicţionar englez-român. Acest dicţionar este unul dintre cele mai bine vândute în întreaga lume, oferind un ghid multilateral, pentru toate domeniile moderne ale afacerilor şi comerţului. Concursul adresat furnizorilor 1.Câştigătorului primului loc i se va organiza un turneu de Poker  „Texas Hold’em” , strict pentru amuzament, cu premii surpriză, unde poate veni cu prietenii. Câştigătorii primelor 3 locuri vor primi o diplomă din partea YFC(Your Fun Casino) Locaţie: Cheers Bar (www.cheersbar.ro) , str. Ion Neculce nr.65, zona Piaţa Victoriei, deschis de la 10:00 am  până la ultimul client Echipament pus la dispoziţie: masă de joc şi jetoane profesionale Personal alocat: crupier profesionist care va oferi o scurtă sesiune de iniţiere pentru începători . Durată estimată: 3  ore 2. Gargui, romanul de debut al canadianului Andrew Davidson ce se află pe locul întâi în topul celor mai vândute cărţi la Târgul de carte Gaudeamus! Babylon Consult acordă ca premiu această carte cu dedicaţie din partea autorului. 3. Câştigătorul locului trei va primi Dicţionarul european de conversaţie. Dicţionarul reprezintă o punte esenţială de comunicare pentru zecile de mii de oameni care călătoresc prin Europa în fiecare an. Conţine 350 de fraze uzuale, fiecare tradusă din română în cele 11 limbi vorbite cel mai frecvent în Europa, cu transcriere fonetică, pentru a facilita pronunţarea.]]>

Vrei să ne conectăm? Click...

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin

De interes

Servicii traducere