Babylon Consult at 2009 Astra Documentary Film FestivalBabylon Consult la Festivalul de Film Documentar Astra 2009

As partner of Astra Film, Babylon Consult- Translation and Interpretation team is present this week at 2009 Astra Documentary Film Festival, at Sibiu. With the most delightful translation effort, Babylon Consult supported the extraordinary Astra Film Festival organizers’ team in releasing the English version of the festival’s catalogue, presenting synopsis of the competing films and special programmes.   În calitate de partener al Astra Film, echipa Babylon Consult – Traduceri şi Interpretariat este prezentă săpămâna aceasta la Festivalului de Film Documentar Astra 2009, Sibiu. Prin cel mai delectabil efort de traducere, Babylon Consult a oferit tot suportul extraordinarei echipe de organizatori ai Astra Film Festival, la elaborarea versiunii engleze a catalogului festivalului, care prezintă sinopsisurile filmelor din competiţie şi programele speciale. A Babylon Consult team of interpreters is present this week at Sibiu, to help out moderating debates with film directors, after film projections at 2009 Astra Documentary Film Festival. O echipă de interpreţi Babylon Consult este prezentă săptămâna aceasta la Sibiu, unde ajută la moderarea discuţiilor cu regizorii, după proiecţia filmelor din cadrul Festivalulului de Film Documentar Astra 2009.]]>

Vrei să ne conectăm? Click...

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin

De interes

Servicii traducere