Regulament Notariate – traduceri legalizate

Stimaţi clienţi, Vă prezentăm mai jos anumite informaţii cu privire la Ordinul Ministrului Justitiei  privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii Notarilor Publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată şi care ar putea avea impact asupra activităţii dumneavostră.    Ordinul Ministrului Justiţiei a fost  publicat în Monitorul Oficial al României nr. 479/01.08.2013. În conformitate cu acest ordin, se modifică anumite prevederi ale Legii Notarilor Publici privitoare la traducerile legalizate. Art. 319. – (1) Înscrisul care se traduce se prezintă notarului public în una dintre următoarele forme: a)    În original. Originalul poate fi înscris sub semnatura privată căruia i s-a dat, după caz, dată certă, legalizare de semnătură ori certificare sau poate fi înscris autentic; b)     În copie legalizată ori certificată de autoritatea competentă care deţine în arhivă originalul înscrisului. Art. 320. – (1) Interpretul şi traducătorul autorizat care efectuează traducerea întocmeşte formula de certificare, ce are următorul cuprins: Subsemnatul ____________ , interpret şi traducător autorizat pentru  limba/limbile străină/străine __________  , în temeiul autorizaţiei nr. ____ din data de _____ , eliberată de Ministerul Justiţiei din Romania, certific exactitatea traducerii efectuate din limba __________ în limba ___________ , că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, şi că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturant conţinutul şi sensul. Înscrisul a cărui traducere se solicită în întregime/în extras are, în integritatea sa, un număr de ___ pagini, poartă titlul/denumirea de ________ , a fost emis de __________  şi a fost prezentat mie în intregime/în extras. Traducerea înscrisului prezentat are un număr de ____ pagini şi a fost efectuată potrivit cererii înscrise înregistrate cu nr. _____/________, păstrate în arhiva subsemnatului. S-a încasat onorariul de ______ lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plata nr. _________/________. (2) Este interzisă modificarea în orice mod a formulei de certificare prevăzute la alin.(1), precum şi necompletarea uneia sau mai multora dintre menţiunile cuprinse în acesta. Art. 321 – Notarul public refuză îndeplinirea procedurii legalizării semnăturii interpretului şi traducătorului autorizat dacă nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege şi de prezentul regulament. În cazul în care vor apărea informaţii noi referitoare la aceste aspecte sau similare, vă vom informa, asigurându-vă de toată colaborarea noastră. Pentru clarificări suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon, sau la adresa de e-mail din semnătură.  Robert Bălăşcan  Translation and Interpreting Commercial Director Babylon Consult SRL 3 Intrarea Unditei, RO-014113 Bucharest Tel:  +40 21 232 85 16,  232 85 15 Mobil: +40 728 128 367 Fax : +40 37 287 49 14 Email: robert.balascan@babylonconsult.ro Site: www.babylonconsult.ro SR EN ISO 9001:2008 Certified by TUV Austria CERT]]>

Vrei să ne conectăm? Click...

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin

De interes

Servicii traducere