„Grecia – Ghidul Meniurilor”

Regulamentul tragerii la sorţi organizată cu prilejul Concursului organizat de Babylon Consult, ce se va desfăşura în perioada 1 mai – 1 iunie 2012. Pe toată perioada de desfăşurare a concursului prezentul regulament este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe internet, la adresa www.babylonconsult.ro. Durata şi organizatorul promoţiei Organizatorul concursului este SC Babylon Consult cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 337A, Sector 1. Perioada de desfăşurare a concursului este 1 mai – 1 iunie 2012. Condiţii de participare şi modul de desfăşurare La concurs este înscrisă orice persoană fizică ce apelează la serviciile de traducere scrisă sau interpretariat lingvistic, ale Babzlon Consult, în perioada 1 mai – 1 iunie 2012. Premiul concursului: La tragerea la sorţi participă toate persoanele fizice care au apelat la serviciile de traducere scrisă sau interpretariat lingvistic, ale Babylon Consult, în perioada 1 mai – 1 iunie 2012. Concursul va avea un singur câştigător. Câştigătorul va primi cartea „Grecia – Ghidul Meniurilor”, o călătorie în identitatea culinară a Greciei. Tragerea la sorţi a premiului Tragerea la sorţi a premiului va avea loc pe data de 1 iunie, la orele 14:00, la sediul Babylon Consult. La tragerea la sorţi vor participa toate persoanele fizice care au apelat la serviciile de traducere scrisă sau interpretariat lingvistic, ale Babylon Consult, în perioada 1 mai – 1 iunie 2012. Câştigătorul va fi anunţat telefonic de către organizator prin maximum 3 apeluri telefonice realizate în următoarele 3 zile lucrătoare consecutive de la momentul desemnării ca şi câştigător. Numele câştigătorului va fi publicat pe pagina de internet a organizatorului, www.babylonconsult.ro]]>

Vrei să ne conectăm? Click...

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin

De interes

Servicii traducere