ISO certification 9001:2008 | Certificare ISO 9001:2008

Babylon Consult got a re-certification according to the new ISO 9001:2008 quality management standard June 18th: the Babylon Consult Translation and Interpretation Department was audited by TUV Austria in order to award a new certification of the quality management and to pass to the new SR EN ISO 9001:2008 standard. Babylon Consult a obţinut recertificarea conform noului standard de management al calităţii ISO 9001:2008 Pe data de 18 iunie departamentul de Traduceri şi Interpretariat al Babylon Consult a fost auditat de către TUV Austria pentru recertificarea sistemului de management al calităţii şi trecerea la noul standard SR EN ISO 9001:2008. Babylon Consult customers and partners are aware of the quality standards of our services. We designed, made research, applied and certified a quality management standard in accordance with SR EN ISO 9001:2008; we did all these precisely to make sure that our services are always of the best quality there is and that they fulfill our customers’ and partners’ needs and expectations. We owe the high quality of our services to our staff, in the first place.  The staff is aware and applies the provisions of the new quality management standard documentation. Babylon Consult employees come forward through their proactive attitude, oriented towards fulfilling customer’s expectations, permanent improvement of their activity and meeting quality objectives. The current re-certification in accordance with the new quality management standard ISO 9001:2008 is a step forward in fulfilling the promise we made 15 years ago: flawless interpretation and translation services in more than 30 languages. The quality of our services is provided by the Babylon Consult team, consisting of experienced translators and professional interpreters. Babylon Consult translators meet customers’ needs to communicate in an impressive number of foreign languages, and they are specialized in various translation domains, from technical to legal, political, economics, medical, new media; they also use various technical editing and subtitling instruments and DTP (DeskTop Publishing). For over 15 years now, Babylon Consult Translation and Interpretation department has been working with the main key players in the local economy, through the professional translation and interpretation services they provide. We thank our customers, partners and collaborators. Our achievements are equally their achievements!! Clienţii şi partenerii Babylon Consult cunosc standardele de calitate ale serviciilor noastre. Am proiectat, documentat, implementat şi certificat un sistem de management al calităţii conform standardului SR EN ISO 9001:2008 tocmai pentru a ne asigura că serviciile noastre sunt întotdeauna de cea mai bună calitate şi răspund nevoilor şi aşteptărilor clienţilor şi partenerilor noştri. Calitatea serviciilor noastre se datorează, în primul rând, personalului. Acesta cunoaşte şi aplică prevederile documentelor noului standard de management al calităţii. Angajaţii Babylon Consult se remarcă prin atitudinea proactivă cu accent pe satisfacerea aşteptărilor clientului, îmbunătăţirea continuă a activităţii proprii şi îndeplinirea obiectivelor în domeniul calităţii. Recertificarea conform noului standard de management al calităţii ISO 9001:2008 este o continuare a promisiunii pe care am făcut-o în urmă cu 15 ani: servicii de traducere şi interpretariat de o calitate incontestabilă în peste 30 de limbi străine. Calitatea serviciilor noastre este asigurată de echipa Babylon Consult formată din traducători cu experienţă şi interpreţi profesionişti. Traducătorii Babylon Consult răspund necesităţilor de comunicare într-un număr impresionant de limbi, fiind specializaţi în cele mai diverse domenii de traducere, de la tehnic la juridic, politic, economic, medical, new media, utilizând diverse instrumente tehnice de redactare, subtitrare şi DeskTop Publishing (DTP). De peste 15 ani, departamentul de Traduceri şi Interpretariat Babylon Consult colaborează cu principalii jucători din economia regională prin serviciile profesioniste de traducere şi interpretariat pe care le oferă. Mulţumim clienţilor, partenerilor şi colaboratorilor noştri. Realizările noastre sunt în aceeaşi măsură şi realizările lor.]]>

Vrei să ne conectăm? Click...

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin

De interes

Efectul limbii materne

Raportul CX multilingv Unbabel Global 2021 Ce se află între construirea încrederii și blocarea creșterii Prezentare generală a sondajului Data derulării: 26 august 2021 Regiuni

Citește »

Servicii traducere