Contest winnersCâştigătorii concursului

Between December 10th- January 10th the “This winter, the translations for which you requested our services may prove to be chances to have fun!” contest took place. After the prize draw, the persons to receive the awards were designated; the prizes were sponsored by Babylon Consult, Your Fun Casino and All Publising House. În perioada 10 decembrie – 10 ianuarie 2010 s-a desfăşurat concursul „În iarna asta, traducerile comandate la noi reprezintă şanse de distracţie!” În urma tragerii la sorţi au fost desemnate persoanele care au câştigat premiile puse la bătaie de partenerii Babylon Consult, Your Fun Casino şi editura All. Continue reading “Contest winnersCâştigătorii concursului”

Biz Days’ secret translated by Babylon Consult Secretul Zilelor Biz tradus de echipa Babylon Consult

After finding out Bob Procter’s secret at the end of last week, Babylon Consult interpreters translated this week for Biz Days team.


Biz Days’ partners for the last four years, Babylon Consult interpreters adapted perfectly to the new target of the 2009 edition:  innovation, design, new technologies.

For, if until this year emphasis was laid on simultaneous interpretation at Biz Days, this year we had the opportunity to prove our skills regarding the most creative interpretation techniques:

consecutive interpretation during How does the new face of Romanian retail look like? debate and whispering (chuchotage) during 10 business ideas for 2010 workshop.
 
După ce au aflat Secretul lui Bob Procter, la sfârşitul săptămânii trecute, interpreţii Babylon Consult au tradus săptămâna aceasta pentru echipa Zilele Biz.


Parteneri ai Zilelor Biz pentru al patrulea an consecutiv, interpreţii Babylon Consult s-au adaptat perfect noului deziderat al ediţiei 2009: inovaţie, design, noi tehnologii.

Pentru că dacă până anul acesta s-a mizat exclusiv pe interpretare simultană la Zilele Biz, anul aceasta am avut oportunitatea de a ne demonstra măiestria în cele mai creative tehnici de interpretariat:

consecutivă în cadrul dezbaterii cu titlul Cum arată noua faţă a retailului românesc? şi whispering (şuşotaj) în cadrul workshopului 10 idei de afaceri pentru 2010.

(more…)

About ultrasounds, now also in Chinese Despre ultrasunete, acum şi în chineză

Babylon Consult team provided interpretation services in Chinese, on the occasion of the opening of HIFU Terramed Conformal Clinical Centre. On November 17th, HIFU Terramed Conformal, the first private clinical centre in Romania, for curing cancerous tumors through the HIFU-HCU method (consists in generating high frequency acoustic waves).   Echipa Babylon Consult a oferit servicii de interpretare în limba chineză, la deschiderea Centrului Clinic HIFU Terramed Conformal. Pe 17 noiembrie, s-a deschis HIFU Terramed Conformal, primul centru clinic privat din România, pentru tratamentul tumorilor canceroase, care utilizează metoda HIFU-HCU, ce constă în producerea de unde acustice de înaltă frecvenţă. Continue reading “About ultrasounds, now also in Chinese Despre ultrasunete, acum şi în chineză”

Babylon Consult interpreters take a break from RomanianInterpreţii Babylon Consult iau pauză de la limba română

  For Country Focus conferences within Business Review Forum, Babylon Consult interpreters take a break from Romanian, but they promise not to completely forget it by the opening of Legal Business series. During Italian Business Forum and French Business Forum conferences, organized this fall by Business Review, Babylon Consult interpreters translate directly into Italian-French-English, thus rendering the Romanian relay trajectory we have been used to in Bucharest events more simple.   Pentru conferinţele Country Focus din cadrul Business Review Forum, interpreţii Babylon Consult iau pauză de la limba română, dar promit să nu o uite complet până la deschiderea seriei Legal Business. În cadrul conferinţelor Italian Business Forum şi French Business Forum organizate toamna aceasta de Business Review, interpreţii Babylon Consult traduc direct în italiană -franceză – engleză, simplificând astfel traseul via limba română, cu care am fost obişnuiţi la evenimentele de la Bucureşti. Continue reading “Babylon Consult interpreters take a break from RomanianInterpreţii Babylon Consult iau pauză de la limba română”

Babylon Consult lansează primul newsletter despre traduceri şi interpretariatBabylon Consult launches the first newsletter on translation and inerpretation

Vă puteţi abona acum la primul newsletter adresat clienţilor de traduceri şi interpretariat pe www.babylonconsult.ro Într-o formulă simplă de trei coloane şi jumătate: NEWS – ultimele noutăţi din domeniu, FAQ-uri – coloană la care puteţi participa prin întrebări directe şi care prezintă cele mai comune dar şi complexe elemente din limbajul de business, TRANSNATION – limba şi civilizaţia ţărilor emergente, TAKE A BREAK – minicoloana cu zâmbet, newsletter-ul Babylon Consult vă pune la dispoziţie informaţiile şi instrumentele de traduceri care pot servi business-ului dumneavoastră. Now you may subscribe to the first newsletter addressed to translation and interpretation customers  at www.babylonconsult.ro In simple format- three columns and a half: NEWS-latest news in the field, FAQs- a column where you may contribute with direct questions, concerning the most common but also the most complex elements of business language, TRANSNATION- language and civilization of emerging countries, TAKE A BREAK – a mini-column that makes you smile; Babylon Consult newsletter puts at your disposal information and translation instruments that may serve your business. Continue reading “Babylon Consult lansează primul newsletter despre traduceri şi interpretariatBabylon Consult launches the first newsletter on translation and inerpretation”

Babylon Consult at 2009 Astra Documentary Film FestivalBabylon Consult la Festivalul de Film Documentar Astra 2009

As partner of Astra Film, Babylon Consult- Translation and Interpretation team is present this week at 2009 Astra Documentary Film Festival, at Sibiu. With the most delightful translation effort, Babylon Consult supported the extraordinary Astra Film Festival organizers’ team in releasing the English version of the festival’s catalogue, presenting synopsis of the competing films and special programmes.   În calitate de partener al Astra Film, echipa Babylon Consult – Traduceri şi Interpretariat este prezentă săpămâna aceasta la Festivalului de Film Documentar Astra 2009, Sibiu. Prin cel mai delectabil efort de traducere, Babylon Consult a oferit tot suportul extraordinarei echipe de organizatori ai Astra Film Festival, la elaborarea versiunii engleze a catalogului festivalului, care prezintă sinopsisurile filmelor din competiţie şi programele speciale. Continue reading “Babylon Consult at 2009 Astra Documentary Film FestivalBabylon Consult la Festivalul de Film Documentar Astra 2009”

Babylon consult do the right thing or say “Shh!”Interpreţii Babylon Consult fac PAS-ul corect sau spun Shhh!

  At the beginning of the week, Babylon Consult interpreters told us what they found out about diabetes during “Do the right thing: control diabetes!” campaign, afterwards, they kept silent about the events they took part in, as they were “bound by contract”. September 12th, Babylon Consult Bucharest joined Roche Romania and Health Care Communication and translated during the “Do the right thing: control diabetes!” presentation conference launched August 29th at Neptun and ending October 31st in Bucharest.   La începutul săptămânii interpreţii Babylon Consult ne-au povestit ce au aflat despre diabet în cadrul campaniei Fa PAS-ul corect: Controlează DIABETUL, după care au păstrat  „prin contract” tăcerea asupra evenimentelor la care au participat. Pe 12 septembrie, Babylon Consult Bucureşti s-a alăturat Roche Romania şi Health Care Communication şi a tradus în cadrul conferinţei de prezentare a campaniei Fa PAS-ul correct: Controlează DIABETUL!, lansată pe 29 august la Neptun şi care se va încheia pe 31 octombrie la Bucureşti. Continue reading “Babylon consult do the right thing or say “Shh!”Interpreţii Babylon Consult fac PAS-ul corect sau spun Shhh!”

“Tour de force” for Babylon Consult translatorsTur(neu) de forţă pentru traducătorii Babylon Consult

  After a road show with Royal Canin, Babylon Consult team will stop next week at Sibiu, at 2009 Astra Documentary Film Festival. As Astra Film Sibiu’s partner, this month Babylon Consult team enjoyed translating the synopsis of the films which will be played during 2009 Astra Film Sibiu, short biographies of film directors and presentation of the sections. At present, Babylon Consult interpreters look forward to the beginning of the Festival, where they will be present, to provide the organizers with the best interpretation services. By then, Babylon Consult interpreters joined the Royal Canin team in a road show following the itinerary Cluj-Bucuresti; the experts in veterinary nutrition and medicine invited by Royal Canin will talk to Romanian veterinaries about feline or canine obesity and ways to keep our little pets fit.   După un roadshow alături de Royal Canin, Echipa Babylon Consult se opreşte săptămâna viitoare la Sibiu, unde participă la Festivalul de Film Documentar Astra 2009. În calitate de partener Astra Film Sibiu, echipa Babylon Consult s-a delectat luna aceasta cu traducerea sinopsisurilor la filmele care vor rula în cadrul Festivalului de Film Documentar Astra 2009, portrete de regizori şi prezentarea secţiunilor. Acum, interpreţii Babylon Consult aşteaptă cu nerăbdare începerea Festivalului, la care vor fi prezenţi, pentru a pune la dispoziţia organizatorilor cele mai profesioniste servicii de interpretariat. Până atunci, interpreţii Babylon Consult s-au alăturat echipei Royal Canin în roadshow-ul cu traseul Cluj – Bucureşti, în care specialişti în nutriţie şi medicină veterinară invitaţi de Royal Canin vor vorbi medicilor veterinari din România despre obezitatea felină sau canină şi modalităţile prin care să ne menţinem micii prieteni în cea mai bună formă. Continue reading ““Tour de force” for Babylon Consult translatorsTur(neu) de forţă pentru traducătorii Babylon Consult”