Apostila în vreme de pandemie

Procesul de apostilare implică mai multe tipuri de formalități birocratice, care, pe timpul pandemiei de Covid-19 au devenit chiar mai complicate decât erau înainte.

În primul rând, soluția. Noi parcurgem toate etapele necesare în obținerea apostilei pe documentele dumneavoastră, de la traducerea autorizată, la legalizare și aplicarea apostilei de către autoritățile competente.

Vreți să primiți documentele gata apostilate, mai repede si cu mult mai puțină birocrație?

Revenind la procedura de apostilă pe timp de pandemie, pentru a putea depune în persoană toată documentația la Camera Notarilor, care este una din instituțiile responsabile cu aplicarea apostilei de la Haga, trebuie făcută o programare telefonică.

De obicei programarea este făcută peste aproximativ trei sau patru zile lucrătoare.

O altă modalitate de a comunica cu Camera Notarilor în vederea aplicării apostilei de la Haga este prin curierat sau poștă. Trebuie luat în calcul timpul necesar livrării documentelor de către curier, cât și timpul necesar pentru a primi documentele expediate de Camera Notarilor.

În ambele cazuri, termenul pentru a aplica apostila este de patru, cinci zile lucrătoare, mai mult dacă sunt folosite serviciile poștale.

Revenind la formalitățile birocratice tipice, adică anterioare pandemiei, trebuie stabilit foarte clar tipul de serviciu necesar fiecărei situații.

Apostila se aplică de către Instituția Prefectului Municipiului București, pentru documentele emise pe raza Municipiului București sau al căror titular are domiciliul pe raza Municipiului București.

Pentru documentele a căror preschimbare în noul tip, internațional, nu este posibilă, apostila se aplică la Camera Notarilor Publici, pe o copie legalizată a documentului original. Camera Notarilor Publici poate apostila orice document emis în limba română, care a fost supus anterior unei proceduri notariale (copie legalizată, semnare în fața notarului etc.), în acest caz apostila se aplică pe original, în câte exemplare este nevoie.

La Camera Notarilor Publici București se pot apostila doar documente supuse unei proceduri notariale de un birou notarial din Municipiul București.

Ce presupune procedura de apostilare pentru traducerile scrise?

Primul pas este traducerea și autorizarea documentului în limba țintă unde acesta urmează să fie folosit, de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției.

Al doilea pas este legalizarea documentului autorizat de către traducător, de către notariatul unde traducătorul are înregistrat specimenul de semnătură. Notarul certifică autenticitatea semnături traducătorului printr-o încheire notarială aplicată la finalul documentului.

După ce toți acești pași au fost parcurși, se completează documentația specifică solicitată de Camera Notarilor Publici și se optează pentru una dintre modalitățile de depunere a actelor detaliată mai sus, în persoană, cu programare telefonică sau prin curierat.

Vrei să ne conectăm? Click...

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin

De interes

Servicii traducere